تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-18

صادق آئینه‌وند؛ سید‌هاشم آقاجری؛ محمد‌کاظم رحمتی؛ حسین مفتخری


بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستاندورة قاجار

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-13

میرحواس احمدزاده


بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-26

بهزاد اویسی؛ غلامرضا رحیمی؛ مجتبی امیری؛ بتول رستمی


آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-18

میثم اسدی؛ حسین مفتخری؛ مصطفی پیرمرادیان


نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل

دوره 5، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-16

جعفر آقازاده


مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-19

حسین آبادیان؛ زهره صفری


تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-19

اسماعیل حسن زاده؛ کتایون مزداپور؛ زهره نوری


بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-19

فاطمه رستمی؛ مهدی قنواتی


مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-26

10.30465/hcs.2019.4515

خالد امامی؛ فاطمه جان احمدی؛ سید هاشم آقاجری


حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش)

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 1-28

10.30465/hcs.2020.5417

سید هاشم آقاجری؛ محسن نورمحمد


تأملی بر طرح قانون تصفیه کارمندان دولت (1329-1328ش)

دوره 12، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-24

10.30465/hcs.2022.41125.2612

مسعود آدینه وند؛ حسن زندیه


تحولات مرزی سرحد پشتکوه در عصر قاجار

دوره 13، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-41

10.30465/hcs.2022.42447.2671

علیرضا اسدی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی