حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس

10.30465/hcs.2020.5417

چکیده

مساله ملی مفهومی است که مارکسیست‌ها در مواجهه با گسترش موج ناسیونالیسم در قرون ۱۹ آن را مطرح و در ادامه، بخصوص در آستانه انقلاب اکتبر، از آن به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کردند. در ایران نیز به طور مشخص با تاسیس حزب کمونیست در سال۱۳۳۸ه ق بود که مساله ملی مطرح شد و این حزب در صدد تببین رویکرد خود در قبال آن برآمد. پرسشهای اصلی این پژوهش آن است که چرا مفهومی به نام مساله ملی در ایران مطرح شد؟  مساله ملی چه جایگاهی در راهبرد سیاسی حزب کمونیست ایران داشت؟ این پژوهش با رویکردی تببینی_تفسیری و با روش تحلیل محتوا به بررسی این سوالات می‌پردازد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که مساله ملی پیش از آنکه نمودی واقعی در جامعه ایران داشته باشد، ابزاری بود که حزب کمونیست ایران بتواند در راه جلب حمایت عناصر ناراضی از آن استفاده کند و حزب توجه بیشتری به آن نمی‌کرد. با این وجود حزب مفاهیمی را پایه گذاشت که در ادامه چالش‌های بسیار مهمی برای منافع ملی ایران ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Communist Party of Iran and the National Questio

نویسندگان [English]

  • sayed Hashem aghajari 1
  • Mohsen Nourmohammad 2
1 Associate Professor of the Department of History at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The national question is a concept that Marxists raised in the face of the spread of the wave of nationalism in the 19th and 20th centuries, and used it as a propaganda tool, especially on the eve of the October Revolution. In Iran, too, with the establishment of the Communist Party in 1338 AH, the party sought to explain its approach to the national question. The main questions of this research are why a concept called the national Question was raised in Iran? And what was the place of the national question in the political strategy of the Communist Party of Iran? This research examines these questions with an interpretive approach and with content analysis method. The study concludes that the national question was the result of communist propaganda from the Soviet Union before it had a real impact on Iranian society, and even the Communist Party of Iran paid little attention to it except as a tool to advance its political goals.                                                                               

کلیدواژه‌ها [English]

  • word: Communist Party of Iran
  • National question
  • Marxism
  • Nationalism