بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جهرم

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه ایلام

چکیده

نظریة خصوصیات فردی رهبری یکی از نظریه‎های هدایت و رهبری در مدیریت است که نظریه‎پردازان آن بر این نظر هستند که رهبر باید به یک‎سری ویژگی‎های فردی متخلّق بوده و از نظر این صفات از پیروان خود برتر باشد؛ از جمله، هوش، بلوغ اجتماعی و وسعت دید، انگیزه‎های توفیق‎طلبی و نیل به هدف، انسان‎گرایی، بیان رسا و بانفوذ، ظاهر مناسب. در این پژوهش، از نگاه مدیریتی به آثار ادبی و تاریخی نگریسته شده است و با رویکرد تطبیقی تلاش شده است تا مفاهیم و نظریۀ ویژگی‎های فردی رهبری در خصوص سلاطین غزنوی و کارگزاران آنها از لابه‎لای متون ادبی و تاریخی این دوره تبیین و تشریح شود. حال، این پرسش پیش می‎آید که آیا این ویژگی‎ها در سلاطین غزنوی (محمود و مسعود و کارگزاران آنها) وجود دارد؟ الگوی نظری این پژوهش همان نظریۀ ویژگی‎های فردی رهبری است. آنچه این تحقیق نشان می‎دهد و نمونه‎های آن نیز در متن آمده است، این است که سلاطین غزنوی دارای ویژگی‎های مذکور از جمله هوش، وسعت دید، انگیزه‌های توفیق‎طلبی و نیل به هدف، بیان رسا و بانفوذ و ظاهر مناسب بوده و نمونه‎های انسان‎گرایی آنها در مقابل سازمان‌گرایی نشان می‎دهد که مطابق آنچه مشهور است، این سلاطین به کلی از این خصیصه خالی نبوده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Ghaznavids’ Leadership Traits in Literary Works

نویسندگان [English]

  • Behzad Oveisi 1
  • Gholamreza Rahimi 2
  • Mojtaba Amiri 3
  • Batoul Rostami 4
1 M.A. in Persian Language and Literature, Ilam University
2 Assistant Professor in Persian Language and Literature, Jahrom University
3 Assistant Professor in State Management, University of Tehran
4 M.A. in Sociology, Ilam University,
چکیده [English]

Traitleadershiptheory is one of the theories of leadership in management whichsuggests that leaders must possesscertain personality traits superior than their followers’ such as intelligence, social maturity, comprehensive vision, achievement motivation, interpersonal skills, communication skills, and good appearance. This research studies literary and historical works from a management point of viewin order to answer the question as to whether Ghaznavid kings and their agents displayed the above leadership traits.
The theoretical model in this research is the trait leadership theory. The results show that Ghaznavids had traits such as intelligence, comprehensive vision, achievement motivation, communication skills, good appearance, and interpersonal skills and were not entirely devoid of these traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • leader’s personal traits
  • Ghaznavids
  • literary works