آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان

چکیده

ایرانیان باستان به آداب معاشرت و هم‎نشینی اهمیت ویژه‎ای می‎داده‎اند. احترام به پادشاه، بزرگان، پدر و مادر و همچنین ادب سخن‎گفتن، غذا‎خوردن، هدیه‎دادن، رازداری، راست‌گویی و... از جملۀ اموری است که ایرانیان به هنگام تعامل با یکدیگر رعایت می‎کردند. ما این بحث را از دو طریقِ ارتباط با پادشاه و تعامل مردم با همدیگر، از زمان مادها تا پایان حکومت ساسانیان، در این تحقیق بررسی کرده‎ایم. بنابراین، جستار حاضر در پی آن است که با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی چگونگی آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان بپردازد. به‎نظر‎می‎رسد رعایت آداب معاشرت و هم‎نشینی نسبت به پادشاه در این دورۀ زمانی، به مرور دارای سازوبرگ و تجملات بیشتر شده و از شاه شخصیتی جداگانه‎ نسبت به دیگران ساخته‎است. اما، رعایت همین امر در بین مردم، بیشتر مبنا و اساسی اخلاقی داشته و تقریباً در همین مسیر تا پایان به حیات خود ادامه‎داده‎است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approach to the Ancient Persian Etiquette

نویسندگان [English]

  • Meysam Asadi 1
  • Hossein Moftakhari 2
  • Mostafa Pirmoradian 3
چکیده [English]

Ancient Iranians assigned a special significance to etiquette and companionship, respect to the king, elders and parents, as well as manner of talking, eating, gift giving, confidentiality, honesty, and such things that Iranians would comply when they interact with each other. We surveyed this issue in two ways: people's relationship with the king and people's interaction with each other from Median time till the end of Sassanid rule. So, this article seeks to survey the ancient Iranian etiquette and companionship. Thus, it seems that observing etiquette and companionship with king over this period had gained extra formalities and luxuries and people assigned the king a different character above others. But observance of this manner among people had a moral basis, and survived almost in the same way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • etiquette
  • companionship
  • Ancient Persia
  • king
  • people