نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ورود حیدرخان عمواوغلی به گیلان و ائتلاف وی با عناصر دخیل در نهضت جنگل و تشکیل کمیتۀ انقلابیِ جدید در راستای پایان‎بخشی به اختلافات و ایجاد جبهۀ واحد برای مبارزه با استبداد و استعمار بود. اما، تفاوت‎های ایدئولوژیک و نگاه گوناگون هریک از اعضای کمیتۀ انقلاب به اهداف نهضت و شیوۀ مبارزه، سبب گسترش بیش از پیش اختلافات گردید. تلاش شوروی، انگلستان و دولت مرکزی برای خاتمه‎بخشی به نهضت جنگل و ضعف فرهنگ گفت‎وگو و مذاکره با گروه‎های مخالف در بین نیروهای جنگل، آتش اختلافات را در نهضت شعله‎ورتر ساخت که واقعۀ ملاسرا و دستگیری و قتل حیدرخان عمواوغلی نمود بارز آن بود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، بر پایۀ اسناد موجود و منابع کتابخانه‎ای انجام شده و پس از نقد و تحلیل داده‎های تاریخی، به نتیجه‎گیری پرداخته‎است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل و چگونگی تعامل وی با شوروی و دیگر نیروهای حاضر در نهضت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Heidar Khan Amu Oghly in the Jungle Movement

نویسنده [English]

  • Jafar Aghazadeh
چکیده [English]

Heidar Khan Amu Oghly's entrance to Guilan and his alliance with the figures involved in the Jungle Movement, as well as the formation of the new revolutionary committee were intended to put an end to the existing conflicts and to establish a united front to fight despotism and colonialism. However, different ideologies and views on the part of each member of the revolutionary committee towards the goals of the movement and fighting methods led to further conflicts more than before. Efforts by the Soviet Union, the United Kingdom and the central government of Iran to put an end to the Jungle Movement and the poor culture of dialogue and negotiation with the opposition among the forces of the Jungle Movement added fuel to the fire of conflicts within the movement. The Molla Sara incident and the arrest and killing of Heidar Khan Amu Oghly were cases in point. Using descriptive - historical method, the present article explains Heidar Khan Amu Oghly's role in the Jungle Movement and his way of interaction with the Soviet Union and other forces involved in the Jungle movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidar Khan Amu Oghly
  • the Jungle Movement
  • Mirza Kouchak Khan
  • the Soviet Union
  • the Communist Party of Iran