مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

نویسندگان مقالۀ حاضر درصدد هستند تا موضوع خواسته‌های اجتماعی و فرهنگی زنان (مانند آموزش ‌و پرورش، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلب رضایت دختران به هنگام ازدواج، شروط ضمن عقد، و سپردن مدیریت امور بانوان به خود آن‌ها) را از دوران مشروطه تا مقطع سلطنت رضاشاه بررسی کنند. در این مقاله استدلال شده است که، برخلاف تصور رایج، زنان ایرانی حتی در مقطع بعد از کودتای سوم اسفند و حکومت رضاشاه هم تلاش داشتند مطالبات خود را بر اساس بازتفسیری از آن‌ چیزی استوار کنند که به‌مثابۀ عرف و عادت در بین مردم رایج بود و بیش‌تر درصدد بودند رفتار مردم عادی با زنان را، که توأم با خشونت و نادیده‌گرفتن حقوق ایشان بود، اصلاح کنند نه این‌که لزوماً امری را ترویج کنند که مغایر با موازین فرهنگ مسلط برخاسته از احکام مدنی شرع باشد. فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که مبانی حقوق مدنی مدنظر زنان، از جمله نکاح و طلاق و ارث و مالکیت، عمدتاً برگرفته از احکام شرعی بوده است که در دورۀ دوم سلطنت رضاشاه، برخلاف گذشته، از حالت تشتت خارج شد و جنبۀ قانونی به خود گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Social and Cultural Demands from Constitution Period to Reza Shah Reign

نویسندگان [English]

  • Hossein Abadian 1
  • Zohreh Safari 2
چکیده [English]

This study aims to discuss the social and cultural demands of women such as education, public hygiene, girls’ satisfactionon the occasion of marriage, the conditions of official engagement, and relinquishing women managerial affairs to themselves, fromthe time of Constitutional Revolution to Reza Shah Reign. The main sources of this study are women periodicals published during these periodsas they reflect women viewpoints in relation to the public culture. The findings of the study indicate that contrary to common beliefs, Iranian women, even after the 1921 Persian coupd'etatand Reza Shah Reign, made attempts forrequesting their demands in light of re-interpreting customs and rituals,as had been taken for granted by the public,and improving the publicmannerswithwomen. They particularly attempted for re-forming the violent manners which violated the women rights. Thus, the reformist women did notattempt for propagatingwhat were contradictory with the dominant cultural normsand religious civil laws. The hypothesis of this study is that civil rights concerning women especially the laws of marriage, divorce, inheritance, and property were originally religious laws which duringthe second period of Reza Shah Reignwere assembled and legitimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Reza Shah Reign
  • women
  • Social Demands
  • Religious Rights
  • New Law