اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1849
تعداد پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش 1198

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 7996
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9948
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 252 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 9 %