دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مؤلفه‌ها و مسائل نظم و امنیت ایالت کرمان از جنگ جهانی اول تا استقرار دولت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30465/hcs.2023.44378.2757

رضا بیگدلو؛ جمشید روستا


واکاوی کنش صنفی - سیاسی معلمان و دانش‌آموزان استان قزوین در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی (1356- 1357 ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.30465/hcs.2023.46917.2865

یاسر کریمی گیلایه؛ باقرعلی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار؛ محسن بهرام نژاد


گونه‌شناسی نقد الگوهای حکمرانی در عصرِ قاجار تا پیش از جنبشِ مشروطیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.30465/hcs.2023.45872.2819

لاله بهاری؛ حامد عامری گلستانی؛ حسین کریمی فرد؛ شیوا جلال پور


ا رزیابی چالش‌ها و تحولات مسئله کنکور در ایران (1342-1357) بر اساس داده‌های روزنامه اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.30465/hcs.2023.46258.2838

محسن پرویش؛ محمد بی طرفان


روند تاریخی شکل‌گیری سیاست جنسیت به مثابه منبع مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.30465/hcs.2024.46513.2850

بهرنگ طاهری؛ محمد توحیدفام؛ مصطفی ابطحی


نقش سازمان‌های بین‌المللی، در پیوند نظام‌آموزشی ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی (۱۳۲۸-۱۳۵۷.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.30465/hcs.2024.45861.2818

علی قربانی؛ شهین ایروانی؛ مرضیه عالی؛ مهدی سپهری


واکاوی روابط میرزا یحیی صبح ازل از قبرس با پیروانش در ایران (جستاری اسنادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.30465/hcs.2024.47669.2889

سید مقداد نبوی رضوی؛ فاطمه جان احمدی


نحوه مواجهه فرصت الدوله شیرازی با مشروطیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.30465/hcs.2024.46498.2848

معصومه مرادی؛ محمد علی رنجبر


جای نام های منسوب به محدودۀ سرپل زهاب از هزارۀ سوم پ.م تا اوایل دوران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30465/hcs.2024.47472.2882

سامر نظری؛ کمال الدین نیکنامی؛ سجاد علی بیگی


دیرینه‌شناسی خرافه‌گرایی و خرافه‌پذیری زنان در دورۀ قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30465/hcs.2024.48026.2903

حسن زندیه؛ نیلوفر موسوی؛ امیرتیمور رفیعی


تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر تاریخ‌نگاری انجمن تاریخ افغانستان (1321 -1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30465/hcs.2024.47549.2887

ولی اله برزگر کلیشمی؛ رضا عارفی