دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ازدواج و قواعد آن در جوامع استپی آسیای مرکزی (پیش از اسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30465/hcs.2023.46453.2843

نوهات مویان؛ حسن حضرتی


بحران ناکارآمدی دولت٬ ومسئله سقوط حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30465/hcs.2023.45808.2822

حامد ایرانشاهی؛ حسین آبادیان؛ باقرعلی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار


کنکاشی پیرامون طایفه تمرتاش(تیمورتاش)خاستگاه عبدالحسین تیمورتاش(1260-1312ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.30465/hcs.2023.45219.2793

سید حمید فخر جعفری؛ امید سپهری راد؛ ابوالحسن مبین


شورش ارسلان ارغون، سهم خواهی یا تصاحب قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.30465/hcs.2023.45266.2796

محسن مومنی


تبیین تاریخی استعاره‌‌های مفهومی «سلطه» در بیانیه 9 ماده‌‌ای «حُکم می‌‌کنم» رضاخان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.30465/hcs.2023.45374.2801

سیدهاشم منیری؛ سیدحسین اطهری


مؤلفه‌ها و مسائل نظم و امنیت ایالت کرمان از جنگ جهانی اول تا استقرار دولت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30465/hcs.2023.44378.2757

رضا بیگدلو؛ جمشید روستا