نقش سازمان‌های بین‌المللی، در پیوند نظام‌آموزشی ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی (۱۳۲۸-۱۳۵۷.ش)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران/ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه امام صادق (ع)

10.30465/hcs.2024.45861.2818

چکیده

نظام آموزشی جدید، یکی از مهمترین نهادها در فرآیند ساخت اجتماعی ملی و بین‌المللی در جوامع جدید است. تحولات نظام آموزشی ایران از زمان استقرار در دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی، با مداخلات سیاسی و اقتصادی بیگانگان صورت گرفت. اما در زمینه تاثیر این مداخلات در شکل‌دهی به نظام آموزشی، و نقش این تحولات نهادی در ساخت اجتماعی ایران، مطالعات تحلیلی گسترده‌ای صورت نگرفته است. پرسش اصلی ما بررسی نقش برنامه سازمان‌های بین‌المللی تاسیس یافته پس از جنگ جهانی دوم، در ایجاد پیوند میان نظام آموزشی ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی است. فرضیه این پژوهش، وجود ارتباط میان تحولات نظام آموزشی در ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی در دوره پس از جنگ برای نظم جهانی دوم است و به لحاظ رویکرد، این مطالعه در حوزه رویکرد نهادی به مطالعات آموزشی قرار دارد. برای بررسی این فرضیه به روش کتابخانه‌ای و اسنادی، به ویژه با بررسی اسناد برجای مانده از طرح‌های توسعه‌ای که توسط سازمان‌ها و مشاوران خارجی در بازه سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ تدوین شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه اصلی این پژوهش یافتن خطوط برنامه‌ریزی آموزشی با محوریت «هدایت شغلی و تحصیلی» در زمینه ایجاد تقسیم کار مبتنی بر ضرورت‌های بین‌المللی، و همچنین تغییر در برنامه درسی مدارس در جهت گسترش سبک‌های زندگی مصرف‌گرای شهری، در جهت توسعه مصرف کالاهای صنعتی در بستر تجارت آزاد جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of international organizations in linking Iran's educational system with the global free trade program (1949-1979)

نویسندگان [English]

  • Ali Qorbani 1
  • Shahin Iravani 2
  • Marzieh Aali 2
  • Mahdi Sepehri 3
1 University of Tehran/ Faculty of Psychology & Education
2 University of Tehran. Faculty of Psycology and Education
3 University of Imam Sadiq
چکیده [English]

The new educational system is one of important institutions in the process of national and international social construction in new societies. The changes in Iran's education from the establishment in the first Pahlavi period to the Islamic Revolution took place with the political and economic interventions of foreigners. However, in the field of impact of these interventions in shaping the educational system, and the role of these institutional developments in the social structure of Iran, extensive analytical studies have not been conducted. Our main question is to examine the role of the program of international organizations established after the Second World War, in creating a link between Iran's educational system and the global free trade program. The hypothesis of this research is the existence of a relationship between the evolution of the educational system in Iran and the political and economic program designed in the post-war period for world order. In order to investigate this hypothesis, it has been analyzed by the library and document method, especially by examining the documents left over from the development plans compiled by foreign organizations and consultants between 1328 and 1357. The main result of this research is finding educational planning lines centered on "career and academic guidance" in the field of creating a division of labor based on international needs, as well as changing the curriculum of schools in order to expand the lifestyles of urban consumers, in order to develop the consumption of industrial goods in the context of free worldwide trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International organizations, Truman'
  • s four point, Formal education system, Educational guidance