ا رزیابی چالش‌ها و تحولات مسئله کنکور در ایران (1342-1357) بر اساس داده‌های روزنامه اطلاعات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانسگاه خوارزمی،تهران،ایران

10.30465/hcs.2023.46258.2838

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با استناد به اسناد آرشیوی و منابع تاریخی، نظام آموزشی ایران و معضل کنکور در دوره زمانی 1342-1357 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در دوره مذکور، نظام آموزشی ایران با تأثیر کنکور سراسری و افزایش تقاضا برای تحصیل، با چالش‌هایی مواجه شد. چرا که ایجاد مراکز آموزش عالی در دوران پهلوی، نیاز به غربالگری و آزمون ورودی را به وجود آورد. این موضوع باعث شد که کنکور به عنوان یک آزمون سنگین و تعیین‌کننده برای ورود به دانشگاه‌ها شناخته شود.مقاله حاضر با تمرکز بر تحولات و چالش‌های مسئله کنکور در ایران، از بدو تأسیس آن تا پایان حکومت پهلوی، به بررسی نظام آموزشی کشور می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های دولت برای حذف کنکور و جایگزینی آن با روش‌های دیگر، به دلیل عدم وجود جایگزین مناسب و نقص سازوکارهای معین، این تلاش‌ها هرگز به موفقیت نرسیده و مشکلات کنکور هر سال بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Challenges and Transformations of the University Entrance Exam (Konkur) Issue in Iran (1342-1357) Based on Ettelaat Newspaper Data

نویسندگان [English]

  • mohsen parvish 1
  • mohamad bitarafan 2
1 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Social Sciences University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, using the historical research method and relying on archival documents and historical sources, the educational system in Iran and the dilemma of the university entrance exam (Konkur) during the period of 1342-1357 are examined. During this period, the Iranian educational system faced challenges due to the influence of the nationwide Konkur and the increasing demand for higher education. The establishment of higher education institutions during the Pahlavi era necessitated screening and entrance exams. This led to the recognition of Konkur as a rigorous and determinant exam for university admissions.This article focuses on the transformations and challenges of the Konkur issue in Iran, from its inception to the end of the Pahlavi regime, and examines the country's educational system. The research findings indicate that despite the government's efforts to eliminate Konkur and replace it with other methods, due to the lack of suitable alternatives and deficiencies in specific mechanisms, these efforts have never been successful, and the problems of Konkur have only increased over the years

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrance exam
  • educational system
  • problems
  • information newspaper
  • Pahlavi