واکاوی کنش صنفی - سیاسی معلمان و دانش‌آموزان استان قزوین در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی (1356- 1357 ش)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران.

2 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین. ایران.

10.30465/hcs.2023.46917.2865

چکیده

در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیروهای اجتماعی در قالب اقشار و لایه‌های اجتماعی مختلف حضور داشتند. قشر معلم و دانش‌آموز در زمره‌ی مهمترین نیروهای اجتماعی جدید بودند که به علت انسداد فضای سیاسی و عدم مشارکت در ساختار قدرت، خواهان انجام اصلاحات بنیادین در نحوه توزیع قدرت در ذیل رهنمون‌های امام خمینی در کشور بودند. معلمان و دانش‌آموزان قزوینی با روش‌های مختلف، ساختار سیاسی حکومت را به چالش کشیده و با حضور مستمر در اعتراضات و راهپیمایی‌ها دست به کنشگری انقلابی زدند.

هدف این پژوهش بررسی کنش معلمان و دانش‌آموزان شهر قزوین به سیاست‌های ناکارآمد حکومت پهلوی و نقش آنان در بسیج سیاسی توده‌های مردم در فرآیند پیروزی انقلاب است. با این رویکرد پرسش اصلی این است که معلمان و دانش‌آموزان شهر قزوین چه نقشی در شکل‌دهی و انسجام سیاسی نیروهای اجتماعی در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند؟ در فرضیه پژوهش می‌توان اذعان نمود که معلمان و دانش‌آموزان از مهمترین نیروهای اجتماعی فعال و منتقد در جنبش‌های اجتماعی معاصر هستند که با حضور گسترده خود در بستر خیابان‌ها و بسیج سیاسی نیروهای منفعل سهم گسترده در ایجاد یک کنش انقلابی فراگیر دارند. انگاره‌ای که در خصوص رفتار سیاسی معلمان و دانش-آموزان شهر قزوین نیز صدق می‌کند.

روش و رویکرد این پژوهش به شکل توصیفی - تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی، تاریخ شفاهی و کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معلمان و دانش‌آموزان از پیشگامان جریان اعتراضی با رژیم پهلوی در شهر قزوین بوده و نقش مهمی در سازمان‌دهی و هدایت مردم به جریان انقلاب داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing trade union and political activities of teachers and students of Qazvin province in the process of victory of the Islamic revolution1978- 1979

نویسندگان [English]

  • yaser Karimi gilaye 1
  • Bagher Ali Adelfar 2
  • Hojjat Fallah tootkar 2
  • Mohsen Bahram Nejad 2
1 Department of History, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Department of History, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin. Iran.
چکیده [English]

In the process of the victory of the Iranian Islamic Revolution, social forces were present in the form of different social layers. The teachers and students were one of the most important new social forces that sought to carry out fundamental reforms in the way power was distributed under the guidelines of Imam Khomeini in the country due to the blocking of the political space and non-participation in the power structure.

The teachers and students of Qazvin province challenged the political structure of the government in different ways and engaged in revolutionary activism by continuously participating in protests and marches.The purpose of the research is to investigate the actions of teachers and students of Qazvin city towards the ineffective policies of the Pahlavi government and their role in the political mobilization of the masses of the people in the process of the victory of the revolution. The main question is, what role did the teachers and students of Qazvin city play in the formation and political cohesion of social forces in the victory process of the Islamic Revolution? In the hypothesis of the research, it can be acknowledged that teachers and students are among the most important active and critical social forces in contemporary social movements, who, with their extensive presence in the streets and the political mobilization of passive forces, have a large contribution to creating a comprehensive revolutionary action. An idea that also applies to the political behavior of teachers and students in Qazvin city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • students
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Qazvin