دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-160 (مسلسل 8) 
1. آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان

صفحه 1-18

میثم اسدی؛ حسین مفتخری؛ مصطفی پیرمرادیان


2. کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی

صفحه 19-33

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل کهریزی؛ ایوب حسینی