کلیدواژه‌ها = "
بحران ناکارآمدی دولت٬ ومسئله سقوط حکومت پهلوی

دوره 14، شماره 2، آبان 1402، صفحه 31-55

10.30465/hcs.2023.45808.2822

حامد ایرانشاهی؛ حسین آبادیان؛ باقرعلی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار


سرگردانی تاریخ در دارالفنون: مسئله سرآغاز آموزش نوین تاریخ در ایران معاصر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 229-274

10.30465/hcs.2021.38792.2534

عباس قدیمی قیداری؛ اصغر (سیاوش) شوهانی