دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-184 
بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی

صفحه 15-50

فریدون الهیاری؛ علی‌اصغر فروغی ابری؛ عزت‌الله عبداللهی نوروزی