کلیدواژه‌ها = رضاشاه
بررسی وضعیت موقوفات زنان در دوره رضاشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.30465/hcs.2024.48249.2909

محمد بختیاری؛ سمانه یوسفی


کنکاشی پیرامون طایفه تمرتاش(تیمورتاش)خاستگاه عبدالحسین تیمورتاش(1260-1312ش)

دوره 14، شماره 2، آبان 1402، صفحه 1-32

10.30465/hcs.2023.45219.2793

سید حمید فخر جعفری؛ امید سپهری راد؛ ابوالحسن مبین


تقسیمات کشوری و جریان تمرکزگرایی و نوسازی در دوره رضاشاه1320-1304 ش

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 215-242

10.30465/hcs.2023.43873.2728

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی؛ نظامعلی دهنوی؛ علیرضا علی صوفی


ریشه‌یابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصر مشروطه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 35-68

امیر رضائی‌پناه؛ رجب ایزدی