کاربست نظریه روانکاوی کارن هورنای در تحلیل شخصیت احمد کسروی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علم انسانی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.30465/hcs.2023.43977.2737

چکیده

احمد کسروی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران بود. بسیاری از کنش‌های او مغایر با عرف جامعه بود و پژوهش‌های وی جنبه‌ی ساختارشکن داشت. از این روی بررسی روانشناسی شخصیت وی می‌تواند به تببین کنش‌های او در عرصه‌های مختلف مدد رساند. بنابراین مقاله‌ی حاضر با تأکید بر بازشناسی تأثیر شرایط اجتماعی و خانوادگی احمد کسروی در دوران کودکی، به بررسی کنش‌های او در عرصه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و تاریخ‌نگاری در بزرگسالی می‌پردازد. تحقیق حاضر با روش تاریخی و بر پایه نشریات پیمان و پرچم به بررسی سوانح احوال و افکار کسروی پرداخته است. همچنین از چارچوب مفهومی نظریات کارن هورنای در تحلیل شخصیت کسروی بهره گرفته است که طبق نظریات وی مهمترین عوامل در رشد شخصیت، شرایط خانوادگی و اجتماعی در دوره کودکی است. بر اساس تحقیق حاضر محبت و التفاط بیش از حد خانواده و انزوا از همسالان و شرایط اجتماعی و فرهنگی وقت جامعه، سبب شکل‌گیری نوعی اضطراب بنیادی در شخصیت کسروی شد و بخش مهمی از تبلور آن را در پرخاش و انزوا نسبت به دیگران و تکوین خودانگاره‌ی آرمانی در وی می‌توان مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Karen Horne's psychoanalytic theory in the analysis of Ahmad Kasravi's personality

نویسندگان [English]

  • mahdi asadi 1
  • mohsen morsalpour 2
1 department of history, bahonar university, kerman,iran
2 department of history, university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

Ahmad Kasravi was one of the most challenging personalities in the contemporary history of Iran. Many of his actions were contrary to the customs of the society and his researches were deconstructive. Therefore, studying the psychology of his personality can explain his actions in different aspects. Therefore, this article studying his actions in the political, religious, social and historiographic fields in adulthood with emphasizing the recognition of the influence of Ahmed Kasravi's social and family conditions in his childhood. The present research has investigated Kasravi's life and thoughts with the historical method and based on Peyman and Parcham journals. Also has used Karen Horne's theories in the analysis of Kasravi's personality, according to his theories, the most important factors in personality development are family and social conditions during childhood. According to the current research, the excessive affection and attention of the family and seclusion from other children and the social and cultural conditions of the society caused the formation of a kind of Basic anxiety in Kasravi's personality, which had an effect on aggressiveness and isolation towards others and the formation of an ideal self-image idealized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Kasravi
  • Karen Horne
  • constitutional
  • Pahlavi