واکاوی شیوع اپیدمی وبا در باکو و عملکرد دولت روسیه تزاری (1892میلادی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.30465/hcs.2022.41159.2614

چکیده

شهر باکو با توجه به شبکه ریلی گسترده، خط کشتیرانی مدرن و جمعیت زیاد کارگران مهاجر، با شیوع وبا در تاریخ ششم ژوئن ۱۸۹۲، به کانون اصلی این بیماری در منطقه تبدیل شد. در نبود یک سیستم متمرکز مقابله با بیماری‌های همه‌گیر و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی، با فرار ۷۵ درصد از مردم هراسان شهر باکو، کل منطقه قفقاز به‌سرعت درگیر بیماری مسری وبا شد. مسئله این است که وضعیت اپیدمی وبا در سال ۱۸۹۲ در باکو چگونه بود و دولت روسیه چه عملکردی در این مورد داشت؟ هدف اصلی این پژوهش که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، تبیین شیوع وبای ۱۸۹۲ در باکو و عملکرد دولت روسیه تزاری در این زمینه است. دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد که با آغاز بیماری وبا در ساحل شرقی دریای خزر، دولت روسیه اقدامی برای جلوگیری از رسیدن بیماری به شهر باکو انجام نداد. با رسیدن وبا به شهر باکو که کمبود امکانات بهداشتی و بیمارستانی در آن مشهود بود، مقامات محلی منفعلانه رفتار کرده و اقدامات بهداشتی و درمانی خاصی برای کنترل و درمان بیماری انجام ندادند. درصد بالای مبتلایان و تلفات بیماری در شهر باکو در مقایسه با دیگر مناطق امپراطوری بیانگر عملکرد ضعیف مقامات دولتی در این شهر است. فرار از شهر، واکنش مردم باکو به بیماری وبا و عملکرد ضعیف دولت در مدیریت آن بود که سبب شد این شهر به کانون گسترش این بیماری در قفقاز تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Outbreak of Cholera in Baku and the Performance of the Tsarist Russian Government (1892)

نویسندگان [English]

  • Hasan Abdi
  • Jafar Aghazadeh
  • sajjad hoseini
Department of History, Faculty of Social Scinece, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The city of Baku became the main center outbreak of cholera in the Caucasus region on June 6, 1892, due to an extensive rail network, a modern shipping line, and a large population of migrant workers. With fleeing 75% of the infected and frightened people of Baku via the rail network, shipping lanes and carriages, the entire Caucasus region quickly contracted a deadly cholera epidemic. The main aim of this research, which is done by analytical-descriptive method, and conducted via library resources, is to answer the important question of what was the role of the government in the catastrophic outbreak of the cholera epidemic of 1892 in the Caucasus region. With fleeing 75% of the infected and frightened people of Baku via the rail network, shipping lanes and carriages, the entire Caucasus region quickly contracted a deadly cholera epidemicAnalysis of the evidences indicates that the government did not take effective action to prevent and control cholera in the Caucasus region, especially in the city of Baku, which led to the rapid spread of the disease and the death of many people in this region and compared to the European part of the Russian Empire, it had a very high relative intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tsar of Russia
  • Caucasus
  • Baku
  • Cholera
  • Epidemics
دوهفته نامه اکینچی (۱۲۹۴, رجب المرجب ۲۲)، ش ۱۵.
هفته نامه ترجمان (۱۳۰۹، ذی‌الحجه ۱۲)، ش ۲۳.
هفته نامه ترجمان (۱۳۰۹، ذی‌الحجه ۱۸)، ش ۲۴.
هفته نامه ترجمان (۱۳۱۰، محرم ۳)، ش ۲۵.
هفته نامه ترجمان (۱۳۱۰، محرم ۱۱)، ش ۲۶.
هفته نامه ترجمان (۱۳۱۰، صفر ۲۱)، ش ۶۲.
هفته نامه جریده (۱۳۰۸، محرم ۵)، حوادث اجنبیه.
حبل المتین (1902، 30 ژوئن) ش 34.
Каспий (1892, 06 09), No (121).
Каспий (1892, 06 27), No (137).
Каспий (1892, 06 19), No (130).
Каспий (1892, 06 17), No (128).
حسینی، س.، و آقازاده، ج. (1390). نفت و تغییرات اقتصادی - اجتماعی شهر باکو. مطالعات تاریخ اسلام، 3(8)، 33-51.