کندوکاوی در اندیشه‌‌های آموزشی طالبوف تبریزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ‌‌گروه تاریخ، دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

طالبوف تبریزی ازجمله دگراندیشان دورۀ قاجار بود که آثار گوناگونی تألیف کرد و در خلال آثارش به بازگویی نظرهای خود پرداخت. از جنبه‌‌های پرمحتوای افکار او، اندیشه‌‌های آموزشی‌‌ اوست. طالبوف به گفتمان حاکم‌بر نظام آموزشی ایران عصر قاجار ایراداتی اساسی می‌گرفت و همین مسئله باعث شد که در لابه‌‌لای کتاب‌‌های خود با مقایسة نظام آموزشی ایران با دیگر کشورها به انتقاد از نظام آموزشی موجود بپردازد. مقالة حاضر به بررسی آرای آموزشی طالبوف می‌‌پردازد. مقایسة نظرهای آموزشی وی با دیگر متفکران هم‌‌عصرش مطلب دیگری است که در خلال این مقاله به آن توجه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research about Educational Thoughts of Talibov Tabrizi

نویسندگان [English]

  • Sohrab Yazdani 1
  • Ebrahim Boochani 2
1 Associate Professor of History, Kharazmi University
2 M. A. Student in Iran's Islamic History, Kharazmi University
چکیده [English]

Abdolrahim Talibov was an Intellectual in Qajar period. He compiled many works. He had explained his ideas meanwhile of his works. One aspect of the content of his thoughts was educational ideas. He criticed main objections to the official discourse of Qajar Education system. Talibov has compared between Iranian educational system and other countries system with a critical approach to Iranian traditional education. This paper, is a review which focuses on the educational ideas of Talibov. Another aspect of our review in this paper is comparison of his educational ideas with other contemporary thinkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talibov Tabrizi
  • modern educational system program and educational materials
  • alphabet reform