تأثیر روایات ملی ایران در تاریخ‌نگاری گرجستان (هشتم تا نهم میلادی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران

چکیده

مهم‌ترین منبع تاریخی گرجستان، یعنی کارتلیس تسخوربا، را چندین مورخ گرجی در میان قرن‌های هشتم تا چهاردهم میلادی در سیزده بخش مجزا به‌ رشتة تحریر درآوردند. سه بخش نخست این کتاب، «تاریخ شاهان گرجستان»، «زندگی نینوی مقدس»، و «زندگی واختانگ گرگاسالی»، مطالب مهمی را دربارة تاریخ ایران باستان دربر دارند. در این‌ میان، اثر نخست، یعنی تاریخ شاهان گرجستان، را لئونتی مِرُولی نوشته است. نویسندة این اثر با آگاهی از ادبیات حماسی و روایات ملی ایران دست به قلم برده است. در این مقاله، منابع مربوط به تاریخ ایران، که لئونتی مرولی از آن‌ها بهره جسته است و شیوة بهره‌گیریِ او از این منابع را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Iranian National Narrations on Georgian Historiography

نویسنده [English]

  • Ali Ali babaee Dermani
Ph.D Student of Ancient History of Iran, Tehran University
چکیده [English]

The most important historical source of Georgia, is “The Georgian Chronicles”. This source was written between 8 to 14 A. D in 13 separated section and by various historians. The first 3 section of this collection, “History of the Kings of the Georgia”, The Life of Nino “The Life of Vachtang Gorgasali” contains important information about ancient Iran history.
In the middle of all this, first work, “History of the Kings of the Georgia” was written by Leonti Mrovli. The author with the knowledge of the epic literature of Iran and Iranian national narratives, has written this work. In this article related resources with Iran's history from which Leonti Merovli was benefited and his way to take advantage of this resource will be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Georgia
  • Iran
  • the Georgian Chronicles
  • Leonti Merovli