میسیونرهای امریکایی و فعالیت در میان نسطوریان ارومیه و روستاهای اطراف آن (1843-1835م/1259-1251ق)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

در پی نهضت مذهبی «دومین بیداری بزرگ» در کشور امریکا، میسیونرهای زیادی از این کشور به نقاط مختلف دنیا فرستاده شدند. دو نفر به نام‌های اسمیت و دوایت نیز از سوی «انجمن امریکایی اعزام مبلغ به خارج» به ایران فرستاده شدند و طبق بررسی آنان فعالیت در میان نسطورییان ایرانمناسب ارزیابی گردید. حضور میسیونرهای امریکایی در ایراندر زمره نخستین ارتباطات آنان با ایرانیانبه حساب می‌آید؛ بنابراین بررسی فعالیت‌های آنان در میان نسطوریان ایران ضرروی به نظر می‌رسد.این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که انواع فعالیت‌های میسیونرهای امریکایی در میان نسطوریان طی سال­های 1834م تا 1843م/1250 تا 1259ق به چه صورت بوده است؟پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوهتوصیفی-تحلیلیبه بررسی فعالیت­های میسیونرهای امریکایی در میان نسطوریان بپردازد. طی دوره فوق شاهد تأسیس آموزشگاه، ابداع خط جدید، تأسیس چاپ‌خانه، برگزاری مراسم نیایش و ترجمه متون مذهبی از سوی میسیونرهای امریکایی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AmericanMissionaries and Their Interactions with Nestorians of Urmia and the Surrounding Villages (1251-1259/1835-1843)

نویسندگان [English]

  • hamid hajianpour 1
  • musa khamushi 2
چکیده [English]

Upon the religious movement of “the second great awakening” in America, a good number of missionaries were sent from America to other countries. Two of them, named Smith and Dewhite, were sent to Iran by the American Missionary Association. After a long search, they selectedto follow their activitieswith Iranian Nestorians. The presence of American missionaries in Iran is considered one of their early interactions with the Iranians. Accordingly, analyzing the measures taken by them in interactingwith the Iranian Nestorians proves essential. The present paper—via adopting a descriptive-analytic method—aims to investigate the measures taken by the American missionaries in interacting with Nestorians during 1251-1259/1835-1843. Establishing institutes, inventing new orthography, establishing printing office, holding religious rituals, and translating religious texts were among the activities done by the American missionaries during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: American missionaries
  • Nestorians
  • Justin Perkins
  • Urmia