جایگاه دانش سیاسی در برنامه‌های آموزشی دورة کارشناسی رشتۀ تاریخ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در میان رشته­های اصلی علوم انسانی پیوندهای دانشی عمیقی میان علم تاریخ و علم سیاست وجود دارد. نه تنها در بسیاری از حوزه­های تاریخ معاصر بلکه حتی درباره­ی گذشته­های دوردست­تر نیز می­توان این پیوندها را از نظر موضوعی، معرفتی و روشی نشان داد. کاربرد فراوان واژگان، مفاهیم و موضوعات خاص علم سیاست در مباحث تاریخی از ویژگی­های تعامل این دو علم است. پیوندهای این دو حوزه­ی دانشی را می­توان از زاویه­های گوناگون بررسی کرد اما آن چه محور اصلی این مقاله را شکل می­دهد بررسی چگونگی و  کاربست واژگان و مفاهیم دانش سیاست در برنامه­های آموزشی مقاطع کارشناسی رشته­ی تاریخ از بدو تأسیس این رشته تا امروز است. نگارنده با روش توصیفی- تبیینی می­کوشد این نسبت­ها را از منظر پیوند دانش تاریخ و دانش سیاست در سرفصل­های برنامه­ی آموزشی رشته­ی تاریخ مورد ارزیابی قرار دهد و با روش تحلیل محتوا بسامد و فراوانی این مفاهیم را بسنجد. نتیجۀ این تحقیق گویای افزایش تدریجی حجم درس­های هم­پیوند با دانش سیاست و کاربرد واژگان و مفاهیم سیاسی در برنامه­ی آموزشی رشته­ی تاریخ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Political Science in the Curriculum of History Discipline, Bachelor’s Level

نویسنده [English]

  • Alireza Mollaiy Tavany
چکیده [English]

Considering main academic disciplines of humanities in Iran, stronger links can be seen between History science and Political science. Such links can be shown not only in a good number of contemporary history areas but also in thematic, methodological, and epistemological aspects of earlier times. Frequent application of political terminologies and jargons in historical studies is indicative of existing interactions between these two sciences. These relations can be investigated from different aspects. The present article attempts to investigate the application of political terminologies and jargons in the curriculum of History discipline, Bachelor’s level, since its establishment in Iranian universities until now. Employing descriptive-explanatory research method, the present study aims at examining such interactions between History science and Political science in the educational courses of History discipline. Taking advantage of content-analysis, it then assesses the frequency of occurrence of political terms. The results of the research show that educational subjects employing Political science and political terminologies and concepts have gradually increased in the History curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History discipline
  • Political science
  • curriculum
  • Inter-disciplinary study