نقش روسیه در سرکوب انقلاب مشروطة مشهد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مشهد، مرکز ایالت خراسان، نقشی بارز در مبارزات ضد استبدادی ایرانیان، که به انقلاب مشروطه منجر شد، ایفا کرده است و برخی نویسندگان، با اتکا به همین سابقۀ مبارزاتی، برای این شهر نقشی پیشروانه و الهام‌بخش در روند پیروزی انقلاب مشروطه قائل شده‌اند. با پیروزی انقلاب، و به رغم مبارزات آزادی‌خواهان، فضای مشهد اختناق‌آلود و پرتنش شد و مشروطه‌خواهان در رسیدن به آرمان‌های خویش توفیق چندانی نیافتند. بسیاری از آزادی‌خواهان مشهد دست‌گیر، زندانی، و تبعید شدند و مشروطه و مشروطه‌خواهی در این شهر منزوی و سرکوب شد. هدف در این پژوهش پاسخ به «چرایی شکل‌گیری آشوب‌های مشهد، سیطرۀ هواداران استبداد، و انزوای مشروطه و مشروطه‌خواهان در این شهر» است. برای پاسخ به این پرسش‌ها بر فرضیۀ «نقش و دخالت روسیه تزاری در مشهد» تمرکز شده است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Russia in Oppression of Mashhad Constitutional Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohsen Modir Shanechi 1
  • Malihe Khoshbin 2
1 Associate Professor in Politics, Azad Islamic University (Mashhad Branch)
2 M.A. in Politics, University of Tehran
چکیده [English]

Mashhad, the center of Khorasan province, had a significant role in Iranians anti-authoritarian struggles which led to the Constitutional Revolution. Some of the authors by considering the riots and infightings in Mashhad, a few years before victory of revolution, have considered a pioneering and inspiration role for this city and its people. Despite efforts and infightings of Mashhad constitutionalists, after victory of the revolution, the space of the city became strangulated, so the constitutionalists failed to achieve their goals. Most of Mashhad constitutionalists were arrested, taken prisoner and sent into exile. In fact, the Constitution and constitutionalists became isolated and suppressed in the city. This research is going to find an answer for the reasons of the mentioned sphere of Mashhad. To answer the question, the paper hypothesis is focused in the role and interferences of Russia in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Constitutional Revolution
  • Mashhad
  • Russia Council
  • Bombardment of Imam Reza`s shrine