رویکرد‌های مورخان قاجاری به اروپا و استعمار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تبریز، تاریخ

چکیده

تاریخ‌نویسان عصر قاجار از آغاز ورود ایران به میدان سیاست جهانی در سال‌های نخست قرن 19م./13ق. با پدیدۀ اروپا و فرنگ روبه‌رو شدند که به سرنوشت ایران و دولت قاجار مربوط می‌شد. شناخت اروپا و تمدن جدید غرب برای تاریخ‌نویسان آن دوره دشوار بود، اما آنها به ضرورت زمانه باید علاوه‌بر آشنایی با دستاوردهای اقتصادی، نظامی و فکری غرب به برنامه‌های استعماری‌شان که جنبۀ دیگر تمدن آنها بود نیز توجه می‌کردند. ازاین‌رو رویکردهای متفاوت و حتی تک‌بعدی‌ای برگزیدند که از نبود شناخت درست و دقیق ناشی می­شد. این مقاله به بررسی رویکردهای تاریخ‌نویسان قاجاری نسبت به اروپا و جنبه‌های مختلف تمدن آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qajari Historians’ Approaches to Introduce Europe and Western Colonization

نویسنده [English]

  • Abbas Qadimi Ghidari
Assistant Professor of History, University of Tabriz
چکیده [English]

Qajar Historians were among the first generations of Iranian people who in 19th century faced the west as an unknown and vague entity. It was difficult and probably impossible for them to grasp a sound understanding of Europe and western civilization in that time. They ought to draw a right depiction not only of the economic, militaristic and intellectual products of the west, but also of the other face of this civilization, i.e. its colonizing plans. But unfortunately, they weren’t successful to give a thorough and complete picture of the west. Their approaches to introduce Europe (Farang in their words) were in most cases incomprehensive and inadequate; a natural consequence of their sketchy and vague familiarity with it. The present paper aims to examine these Qajar historians’ approaches to Europe, western civilization and its multifarious aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar era
  • historians
  • Europe
  • Colonization
  • political regimes