اشکانیان و سنت‌های کهن ایرانی: پای‌بندی یا عدم تقید اشکانیان به سنت‌ها و مواریث فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام، دانشگاه تهران

چکیده

برخی کارشناسان درخصوص دلبستگی اشکانیان به فرهنگ و سنن ایرانی تردیدهایی روا داشته‌اند با این حال در تحقیقات اخیر شواهدی علیه این رویکرد ارائه شده است. گذشته از پیوندهای کهن فرهنگی و هنری ساتراپی پارتیا با سنن و فرهنگ ایرانی باید نمودهای فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی سنن ایرانی، در دوران طولانی اشکانی، را به‌مثابۀ شواهدی علیه این رویکرد تلقی کرد. در این جستار، با بررسی برخی از این شواهد، سعی می‌‌شود خطوط اصلی استمرار و تداوم سنن کهن ایرانی از دوره‌‌های کهن تاریخ ایران به دورۀ اشکانی نمایانده شود. از دیگر سو، تلاش می‌شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که «آیا سنن کهن ایرانی در این دوران از پویایی و سرزندگی برخوردار بوده‌اند یا خیر؟» بر اساس این بررسی، انقطاع و گسست قابل‌توجهی درخصوص سنن ایرانی در دوران اشکانی مشاهده نمی‌‌شود و ساختار فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی جامعۀ ایرانی وفاداری ویژه‌‌ای به سنن کهن ایرانی نشان داده است. از طرفی، برخی از این سنن از مجرای ایران اشکانی به دوران ساسانی انتقال یافته‌‌اند. بنابراین شاید منطقی‌تر باشد که بر اساس شواهد موجود از یک استمرار و تداوم تاریخی و فرهنگی گفت‌وگو کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arsacidsand Iranian Old Traditions: Connection to or Detachment from Iranian Traditions and Cultural Heritage

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Zarinkoub 1
  • Farshid Naderi 2
چکیده [English]

There have been doubts aboutinclinationsof Arsacids towards Iranian culture and traditions. Some researchers, in their recent studies, have shown evidence against this idea. In addition to ancient cultural and artistic links of Patria Province with Iranian traditions and culture, the manifestations of cultural, political and social traditions of Iranian in the long era of Arsacidsareconvincing evidence against the above-mentioned approach. In this study, we attempted to portray major continuous relations of Iranian old traditions from periods of ancient Iranian history to Arsacids era. Moreover, we attempt to answerweather or not ancient Iranian traditions in this period were dynamic and flourishing? Based on the findings of the present research, no significant interruption and disconnection in Iranian traditions in the Arsacids era could be found. Also, at this period of time, the cultural, political, and social structure of the Iranian society showed special loyalty to ancient Iranian traditions. However, some of these traditions passed through Arsacid Iran to Sasanids era. Therefore, it is perhaps more logical to avoid putting extra emphasis on cultural detachment in Arsacids era, and it is better to speak of one historical and cultural progression and continuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsacid
  • Iranian ancient traditions
  • Cultural continuation
  • Achaemenids