راهنمای استفاده از سامانه (کلیک کنید)

* با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

مدیر اجرایی: رکسانه شاکری :ایمیل:jostarhayetarikhi@gmail.com

لطفا از تماس تلفنی  با نشریه خودداری فرمایید و از طریق ایمیل ذکر شده با نشریه ارتباط برقرار کنید.

توجه:

  1-کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید و در پایان صفحه تایید ارسال مقاله باید مشاهده شود ( برای مشاهده نمونه اینجا کلیک کنید)

 2-در مرحله آخر ارسال مقاله، توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله ، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود.(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

3-بر اساس آیین نامه نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبه هیات رئیسه پژوهشگاه(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91) جهت ارسال و دریافت مقالات، مبلغی دریافت می شود.(تاریخ درج خبر 1/11/93)

 4-ارسال فرم نویسنده مسئول الزامی است، در غیر این صورت مقاله شما بررسی نمی شود. فرم را از اینجا دانلود کنید و پس از تکمیل، همراه با سایر فایل‌ها ارسال کنید (در بخش نوع مقاله با انتخاب گزینه فایل‌های تکمیلی فرم را نیز ارسال فرمایید).

5-چکیده انگلیسی و مشخصات نویسندگان  به فارسی و انگلیسی به عنوان فایل تکمیلی ارسال شود.

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-80 

1. تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی

صفحه 1-32

10.30465/hcs.2020.5084

زهرا جهان؛ محمدتقی ایمان پور؛ حسین مفتخری؛ جواد عباسی


5. دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری

صفحه 1-24

10.30465/hcs.2019.5194

علی طاهری؛ سید هاشم آقاجری؛ مقصودعلی صادقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2251-7766
شاپا الکترونیکی
2383-0808

بانک ها و نمایه نامه ها