کلیدواژه‌ها = تاریخ شفاهی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در تاریخ نزدیک

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-49

10.30465/hcs.2020.5457

ایرج ورفی نژاد؛ صباح قنبری