نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، حسین گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • آقاجری، سید هاشم حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • آقازاده، جعفر حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]

ا

 • ابوحمزه، احمد تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • اعتمادی بزرگ، امیر نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • افشاری، مرتضی تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-14]
 • ایمانی، نادیه ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ب

 • بالی، علی تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • بهرامی، روح الله تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]

پ

 • پروانه، فرهاد بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • پولادی، کمال کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]

ت

 • ترکمنی آذر، پروین تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • ترکمنی آذر، پروین نقش و جایگاه رکن سپاه در ایران ( مطالعه ای بر آداب نامه ها و متون تاریخی شش قرن اول هجری) [دوره 11، شماره 2، 1399]

ج

 • جان احمدی، فاطمه عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • جهانی، فرشته بازتاب نظام آموزشی آمریکا در اندیشه ایرانیان دوره قاجاریه و نتایج آن (با تکیه بر مطبوعات دوره قاجار) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-48]

چ

 • چهری، طاهره تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]

ح

 • حاجی پور، مژگان حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • حساس صدیقی، هیرمند گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • حسنی، میرزامحمد زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • حسینی، سجاد حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • حسینی، فائزه السادات ارزیابی فرقه دموکرات عامیون در مجلس دوم مشروطه در رساله تنقید فرقه اعتدالیون (شوال 1328) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • حسینی، میرهادی ارزیابی فرقه دموکرات عامیون در مجلس دوم مشروطه در رساله تنقید فرقه اعتدالیون (شوال 1328) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]

د

 • دیلم صالحی، بهروز کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]

ر

 • رحمانی، اشکان مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • رحمانیان، داریوش بازتاب نظام آموزشی آمریکا در اندیشه ایرانیان دوره قاجاریه و نتایج آن (با تکیه بر مطبوعات دوره قاجار) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-48]
 • رحیم‌زاده، محمدرضا ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • رضائی، مصطفی نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • رفیعی آتانی، مریم رسالت ایران‌شناسی: دولت – ملت ایرانی یا جهان ایرانی (شکل‌گیری دانش ایران‌شناسی ایرانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

ز

 • زاهد، فیاض گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]

س

 • سالمیان، غلامرضا تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]
 • سلیمانی یان، مسلم رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]

ش

 • شاهرخی، سید علاء الدین بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • شرفی، محبوبه یک رویداد ، چهار مورخ رویکرد عینی جوینی ، ابن فوطی ، منهاج سراج و وصاف به واقعه سقوط بغداد [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-40]
 • شهبازی، علی تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-14]
 • شهریاری، شهرزاد عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]

ط

 • طاحونی، پوران رسالت ایران‌شناسی: دولت – ملت ایرانی یا جهان ایرانی (شکل‌گیری دانش ایران‌شناسی ایرانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • طهماسبی، احسان ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ظ

 • ظفرمند، سید جواد مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]

ع

 • عزیزی فر، حشمت رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا عوامل موثر بر گزینش الگوهای سبک زندگی در دوره قاجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

غ

 • غفاری، علی پاشا نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]

ق

 • قنبری، صباح تأملی در تاریخ نزدیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-49]

ک

 • کهریزی، خلیل انگاره‌ای دیگر دربارۀ کاوۀ آهنگر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • کیالاشکی، نعیمه تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]

گ

 • گراوند، مجتبی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]

م

 • متولی، عبدالله روزنامه تربیت و نظام آموزشی و تربیتی ایران دوره قاجار؛ چالش ها و الگوهای پیشنهادی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • محمدپور تهمتن، فرزاد کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]
 • مشایخ کندسکلایی، فهیمه تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • مقنی پور، مجیدرضا مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • ملائی توانی، علی‌رضا تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • میربخش، میترا زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]

ن

 • نائیجی، علی اکبر تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • نصیری، محمد عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • نظرالهوئی، مریم یک رویداد ، چهار مورخ رویکرد عینی جوینی ، ابن فوطی ، منهاج سراج و وصاف به واقعه سقوط بغداد [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-40]
 • نظری، داریوش بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • نورمحمد، محسن حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]

و

ه

 • هروی، جواد زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]

ی

 • یاری، سیاوش رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]
 • یوسفی‌فر، شهرام تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]