نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، حسین تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • آب نیکی، حسن نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • آقاجری، سید هاشم مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • آقاجری، سید هاشم دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]

ا

 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • امامی، خالد مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • ایمان پور، محمدتقی تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]

ب

 • باغ شیخی، میلاد پژوهشی بر جغرافیای تاریخی ‌‌نام‌‌‌‌جای‌های کوستِ نیمروز ساسانی (ازمنظرِ منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 23-57]
 • بهرام نژاد، محسن تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]

پ

 • پروانه، فرهاد بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]
 • پرویش، محسن مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

ت

 • تابش، یعقوب مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • توسلی‌رکن آبادی، مجید سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]

ث

 • ثواقب، جهانبخش بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]

ج

 • جان احمدی، فاطمه مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • جم، پدرام یلدا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • جهان، زهرا تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • جهان کهن، پروین دخت نقش شعوبیه در برانگیختن(طبقات) ایرانیان برای حضور در حرکت‌های مخالف دولت اموی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-162]
 • جهانگیری، علی نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • جوادی، رقیه چگونگی انتقال مفاهیم هنرمعماری ایران به اتریش در عصر صفوی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

ح

 • حسن، سمر تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]

خ

 • خاکرند، شکرالله نقش شعوبیه در برانگیختن(طبقات) ایرانیان برای حضور در حرکت‌های مخالف دولت اموی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-162]

ر

 • رئوف، سولماز نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]
 • رستمی، رسول بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]
 • رشیدی، طیبه واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • رضائی، محمد منابع مزار نویسی تبریز؛ علل و مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-185]
 • رفعتی پناه مهرآبادی، مهدی جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]

س

 • سنگاری، اسماعیل انیرانِ ایران؛ دیگر‌بودگی انیران در ایران باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]

ش

 • شریفی، شیرین بررسی آداب وعادات اجتماعی آسیب زننده براقتصاد دوره قاجار با تکیه بر مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • شهسواری، میثم کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-143]

ص

 • صادقی، مقصودعلی دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]
 • صفا، مینا مقابلۀ گفتمان تبارشناسی در دو متن تاریخی قرن 4ه.ق؛ تاریخ بخارا و تجارب‏ألامم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 145-165]

ط

 • طاهری، علی دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]
 • طرفداری، منصور کارکردهای اعتقاد به امام‌زاده ها در ایران عصر ناصری(1264-1313ه.ق). [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 167-190]
 • طرفداری، منصور واکاوی دلایل محبوبیت سلطان محمود غزنوی در سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-313]

ع

 • عادلفر، باقرعلی تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • عباسی، جواد تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • عبدالهی، رضا نقش روسیه در شکست جنبش شیخ عبیدالله شمزینی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 239-263]

غ

 • غیاثی، امید پرسش از انحطاط نظام سیاسی-اجتماعی ایران باستان در شاهنامه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 215-237]

ق

ک

 • کشاورز، محمد جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • کشاورز بیضایی، محمد جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]

م

 • مجاهدی، محمد مهدی سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]
 • مرتضویان فارسانی، سید علی نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • معینی رودبالی، رضا جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • مفتخری، حسین تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • مقدس، امیرحسین انیرانِ ایران؛ دیگر‌بودگی انیران در ایران باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • موسوی، سید مهدی نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-143]
 • مولودی، عبدالعزیز سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]

ن

 • ندیم، مصطفی مقابلۀ گفتمان تبارشناسی در دو متن تاریخی قرن 4ه.ق؛ تاریخ بخارا و تجارب‏ألامم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 145-165]
 • نعمتی، محمدرضا پژوهشی بر جغرافیای تاریخی ‌‌نام‌‌‌‌جای‌های کوستِ نیمروز ساسانی (ازمنظرِ منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 23-57]
 • نوری، جعفر واکاوی دلایل محبوبیت سلطان محمود غزنوی در سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-313]
 • نیستانی، جواد نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]