نمایه نویسندگان

آ

 • آئینه‌وند، صادق تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • آبادیان، حسین مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • آبادیان، حسین تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • آبادیان، حسین گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • آب نیکی، حسن نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • آقاجری، سید‌هاشم تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • آقاجری، سید هاشم مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • آقاجری، سید هاشم دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]
 • آقاجری، سید هاشم حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • آقازاده، جعفر نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • آقازاده، جعفر منابع مشروعیت حکومت آقامحمدخان قاجار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-198]
 • آقازاده، جعفر حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]

ا

 • ابوحمزه، احمد تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • احمدزاده، محمدامیر مبانی تاریخ‎نگری در اندیشة مورّخان شیرازی از سقوط دولت ایلخانی تا پایان تیموریان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 17-42]
 • احمدزاده، میرحواس بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستاندورة قاجار [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]
 • احمدی، حمید نگرش هویتی ابوریحان بیرونی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • احمدی، عباسعلی تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 93-121]
 • احمدی منش، محمد انتخاب گروهی و اشرافیت؛ نظری بر زمینه‌های عدم استقرار نهاد شورا در صدر اسلام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • ادریسی، مهری بررسی تطبیقی دیدگاه‌های تاریخ‌نگاری اسکندربیک منشی و ملاجلال منجم یزدی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • اروجی نیک‌آبادی، فاطمه جایگاه آل‌بریدی در مناسبات سیاسی آل‌بویه و خلافت عباسی پیش از فتح بغداد (328 - 334 ق) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-97]
 • اسدی، میثم آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اسماعیلی، محسن روح نامرئی شعر فارسی؛ تأثیر عامل‌های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانتیسم فارسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 127-155]
 • اعتمادی بزرگ، امیر نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • افخمی، بهروز تحلیل ابعاد اجتماعی راه ابریشم در دورۀ اشکانی بر اساس شواهد باستان‌شناختی و تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • افشاری، مرتضی تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-14]
 • اللهیاری، فریدون تغییر خطبه به نام ائمۀ اثنی‎عشر (ع): قدرت سیاسی و دین در آغاز حکومت سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • الهیاری، فریدون بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-50]
 • الهی زاده، محمد حسن بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • امامی، خالد مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • امیدیان، زینب صورت‌بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-25]
 • امیری، مجتبی بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • امیری، مونا گونه شناسی معجزات پیامبر(ص) در کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • اویسی، بهزاد بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • ایزدی، رجب بنیاد و ساختار نظام قانون‌‌گذاری و نمایندگی در آرای علمای مشروطه‌‌خواه (با کانونی‌بودن آرای شیخ محمدحسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 27-63]
 • ایزدی، رجب ریشه‌یابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصر مشروطه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 35-68]
 • ایمان‌پور، محمدتقی کوروش عیلامی ـ انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی ـ انشانی کوروش دوم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 27-43]
 • ایمان‌پور، محمدتقی نقش سرزمین‌های شرقی ایلام: اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]
 • ایمان پور، محمد تقی بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه‌گانه حکمت عملی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 123-145]
 • ایمان پور، محمدتقی تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • ایمانی، نادیه ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ب

 • باغ شیخی، میلاد پژوهشی بر جغرافیای تاریخی ‌‌نام‌‌‌‌جای‌های کوستِ نیمروز ساسانی (ازمنظرِ منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 23-57]
 • بالی، علی تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • بختیاری، شهلا گونه شناسی معجزات پیامبر(ص) در کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • برزگر، ابراهیم بررسی نسبت اسلام و مدرنیته در اندیشه ‌سیاسی محمد نخشب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-203]
 • برزین، سیدصاحب واکاوی جنبش‌های منطقه‌ای ایران در سال‌های 1324 - 1325 ش (مطالعۀ موردی: تأثیر فرقۀ دموکرات آذربایجان بر نهضت جنوب فارس) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-120]
 • بهرام نژاد، محسن تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • بهرامی، روح الله تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]
 • بهرامیان، آرمین امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران* [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-48]
 • بهشتی سرشت، محسن کانون نشر حقایق اسلامی در عرصۀ مبارزات ملی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 99-133]
 • بوچانی، ابراهیم کندوکاوی در اندیشه‌‌های آموزشی طالبوف تبریزی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 135-150]
 • بوچانی، ابراهیم میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و تأملی بر اندیشه‌های آموزشی او [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-88]
 • بوشاسب گوشه، فیض الله امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران* [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-48]

پ

 • پارسا، فروغ سید محمدباقر شفتی و دخالت در حکومت بر اساس نظریۀ نیابت فقها از امام زمان (ع) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 21-39]
 • پروانه، فرهاد بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]
 • پروانه، فرهاد بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • پرویش، محسن مواضع علما در برابر جمهوری رضاخانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 89-116]
 • پرویش، محسن درآمدی بر روش و بینش تاریخی ابوعلی مسکویه در تجارب الامم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 23-45]
 • پرویش، محسن مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • پورقنبر، محمد تاریخ‌نگاری احسان طبری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-93]
 • پوریانژاد، فرهاد کنفرانس صلح ورسای و ادعاهای ارضی ایران دربارۀ مناطق ایرانی شمال رود ارس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • پولادی، کمال کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]
 • پیر مرادیان، مصطفی افق‌های فهم تاریخی از غزنه تا ری: نگرشی بر همسانی‌ و افتراق در روش‌ها و بینش‌های تاریخ‌‌نگارانه‌ی ابوریحان بیرونی و مسکویه رازی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-17]
 • پیرمرادیان، مصطفی آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • پیروزان، هادی تکاپوهای سیاسی ـ اجتماعی ذهبیه از سقوط اصفهان تا برآمدن قاجاریه (1135-1210ق) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-22]
 • پیغمبری، حمیدرضا پیوند فرّ و جغرافیا در زامیاد یشت؛ ردپای سرزمین مقدس سیستان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-41]

ت

 • تابش، یعقوب مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • ترکمنی‌آذر، پروین نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعۀ جامعه (مطالعۀ موردی حکومت ترکان خاتون قراختایی در کرمان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
 • ترکمنی‌آذر، پروین بررسی تطبیقی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری نیشابوری و راوندی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-63]
 • ترکمنی آذر، پروین جایگاه خلیفه و فرمان‌روایان ایرانی در تاریخ‌نوشته‌های ایرانیان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-30]
 • ترکمنی آذر، پروین عدالت و بازتاب آن در تاریخ نوشته های مورخان ایرانی( قرن سوم تا ششم هجری) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-133]
 • ترکمنی آذر، پروین تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • ترکمنی آذر، پروین نقش و جایگاه رکن سپاه در ایران ( مطالعه ای بر آداب نامه ها و متون تاریخی شش قرن اول هجری) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • تشکری، علی‌اکبر نگرشی بر نقش صنیع‌الدوله در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-75]
 • تقوی سنگدهی، سیده‌لیلا بررسی تطبیقی آرای سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی و حسن حنفی دربارۀ غرب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-72]
 • تنکابنی، حمید تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان‌سالاری دورة قاجار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-44]
 • تهامی، مرتضی شاه آرمانی وآرمان شهری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 43-63]
 • توسلی‌رکن آبادی، مجید سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]

ث

 • ثواقب، جهانبخش مجازات‌های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه (از آغاز تا مشروطه 1209- 1324ق) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 23-45]
 • ثواقب، جهانبخش بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]

ج

 • جامه‌بزرگ، بهزاد وابستگان دربار قاجار و نهادهای سیاسی مدرن اروپایی (از آغاز تا پایان عصر محمدشاه) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 117-147]
 • جان‌احمدی، فاطمه اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و مدیریت بحران دربار فاطمیان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 77-98]
 • جان احمدی، فاطمه تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی –فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-53]
 • جان احمدی، فاطمه مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • جان احمدی، فاطمه عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • جبراییلی، نیما بررسی نسبت اسلام و مدرنیته در اندیشه ‌سیاسی محمد نخشب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-203]
 • جعفری، علی اکبر بررسی و تحلیل نقادانه علل اشتهار کاشانیان به ترسویی در دوره قاجار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • جعفری، محسن نوروزیه و نوروزیه‌نویسی در عصر صفوی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • جعفری، یاسر کشف بنای موسوم به "خانه صلح" در کاوش مجموعه تاریخی اتحادیه: روایتی باستان شناسانه از درگیری های واقعه 14 آذر 1330 تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 49-79]
 • جلیلیان، شهرام ستیزة خاندان‌های نژاده با انگارةحقّایزدیِ شهریاری ساسانیان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 55-83]
 • جلیلیان، مجیر امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران* [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-48]
 • جم، پدرام یلدا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • جنگجو قولنجی، شهناز بررسی تطبیقی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری نیشابوری و راوندی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-63]
 • جهان، زهرا تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • جهان کهن، پروین دخت نقش شعوبیه در برانگیختن(طبقات) ایرانیان برای حضور در حرکت‌های مخالف دولت اموی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-162]
 • جهانگیری، علی نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • جهانی، فرشته بازتاب نظام آموزشی آمریکا در اندیشه ایرانیان دوره قاجاریه و نتایج آن (با تکیه بر مطبوعات دوره قاجار) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-48]
 • جوادی، رقیه چگونگی انتقال مفاهیم هنرمعماری ایران به اتریش در عصر صفوی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]
 • جوادی، ریحانه استدلال‌های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-77]
 • جوادی یگانه، محمدرضا استدلال‌های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-77]

چ

 • چاهیان، علی‌اصغر نگرشی بر نقش صنیع‌الدوله در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-75]
 • چهری، طاهره تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]

ح

 • حاتمی، زهرا سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 27-44]
 • حاتمی، زهرا بازی و سرگرمی کودکان در ایران (1320-1285ش.) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 45-65]
 • حاجیان پور، حمید میسیونرهای امریکایی و فعالیت در میان نسطوریان ارومیه و روستاهای اطراف آن (1843-1835م/1259-1251ق) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-44]
 • حاجی پور، مژگان حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • حساس صدیقی، هیرمند گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • حسن، سمر تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • حسن زاده، اسماعیل تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-19]
 • حسنی، میرزامحمد زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • حسنی‎فر، عبدالرحمن درآمدی روشی بر چگونگی بررسی «امر سیاسی» در منابع تاریخی ایران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 65-89]
 • حسنی فر، عبدالرحمن واکاوی تعاریف «تاریخ سیاسی»؛ ارائۀ چارچوبی مفهومی و نظری دربارۀ پژوهش تاریخ سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-108]
 • حسینی، ایوب کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-33]
 • حسینی، سجاد منابع مشروعیت حکومت آقامحمدخان قاجار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-198]
 • حسینی، سجاد حسینعلی‌ میرزا و مسأله تاج‌خواهی در میان فرزندان فتحعلی‌شاه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • حسینی، فائزه السادات ارزیابی فرقه دموکرات عامیون در مجلس دوم مشروطه در رساله تنقید فرقه اعتدالیون (شوال 1328) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • حسینی، مالک نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]
 • حسینی، میرهادی مبانی اقتدار در تفکر اسماعیلیه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 21-42]
 • حسینی، میرهادی ارزیابی فرقه دموکرات عامیون در مجلس دوم مشروطه در رساله تنقید فرقه اعتدالیون (شوال 1328) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • حقایق، آذین خوانش انتقادی بازنمایی تصویری «نبرد چالدران» در کاخ چهلستون اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 65-85]
 • حمیدی، سمیه واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-98]

خ

 • خاکرند، شکرالله جشن‌های ایرانی در دورة اول عباسی (132- 232 ق) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 23-41]
 • خاکرند، شکرالله نقش شعوبیه در برانگیختن(طبقات) ایرانیان برای حضور در حرکت‌های مخالف دولت اموی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-162]
 • خاموشی، موسی میسیونرهای امریکایی و فعالیت در میان نسطوریان ارومیه و روستاهای اطراف آن (1843-1835م/1259-1251ق) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-44]
 • خدادادی، فضل الله رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-115]
 • خسروبیگی، هوشنگ مقایسة تطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در جامع‌التواریخ با دستورالکاتب فی تعیین المراتب [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-25]
 • خسروی، زینب تحلیل ابعاد اجتماعی راه ابریشم در دورۀ اشکانی بر اساس شواهد باستان‌شناختی و تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • خلیفه، مجتبی بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • خوش‌بین، ملیحه نقش روسیه در سرکوب انقلاب مشروطة مشهد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 117-137]

د

 • داودی، امین تاثیرِ فعالیت‌هایِ سیاسیِ دانشجویی بر روندِ استقلالِ دانشگاه در ایران 1342-1320 (نمونه موردی دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • دشتکی نیا، فرهاد ملانصرالدین و انقلابِ مشروطیت ایران (تحلیلی بر چرایی و چگونگیِ بازتابِ انقلابِ مشروطیتِ ایران در مجلۀ ملانصرالدین) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 27-53]
 • دلیلی، شهاب کژنگاری در تاریخ معاصر ایران؛ با تأکید بر تحویلی‌نگری مفاهیم سیاسی بررسی موردی؛ مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 159-188]
 • دهقان، نرگس امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران* [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-48]
 • دهقان‌نژاد، مرتضی واکاوی قرارداد 1237ﻫ ایران ـ انگلستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-104]
 • دهقان‌ نیری، لقمان عهدنامة ترکمانچای و مسئلة جانشینی: واکاوی علل مداخلة روس‌ها در فرایند جانشینی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 43-62]
 • دهقان نژاد، مرتضی عهدنامة ترکمانچای و مسئلة جانشینی: واکاوی علل مداخلة روس‌ها در فرایند جانشینی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 43-62]
 • دهقان نیری، لقمان کنفرانس صلح ورسای و ادعاهای ارضی ایران دربارۀ مناطق ایرانی شمال رود ارس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • دیلم صالحی، بهروز کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]
 • دین‌پرست، ولی نخبگان ایرانی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی آنان در عثمانی (قرن نهم و دهم هجری) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-100]

ذ

 • ذهبی، سید عباس نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]

ر

 • رئوف، سولماز نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]
 • رازنهان، محمدحسن تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-140]
 • رجائی، عبدالمهدی وضعیت امنیت راه‌های اصفهان در سال‌های پس از مشروطه (1324 - 1332 ق/ 1906 – 1914 م) [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-26]
 • رحمانی، اشکان مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • رحمانیان، داریوش سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 27-44]
 • رحمانیان، داریوش بازی و سرگرمی کودکان در ایران (1320-1285ش.) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 45-65]
 • رحمانیان، داریوش بازتاب نظام آموزشی آمریکا در اندیشه ایرانیان دوره قاجاریه و نتایج آن (با تکیه بر مطبوعات دوره قاجار) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-48]
 • رحمتی، محسن سامانیان و احیاء شاهنشاهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-72]
 • رحمتی، محمد‌کاظم تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • رحیم‌زاده، محمدرضا ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • رحیمی، غلامرضا بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • رحیمیان، محمد حسن روایتی ایتالیایی از جنگ چالدران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-156]
 • رحیمی زنگنه، ابراهیم کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-33]
 • رستمی، بتول بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • رستمی، رسول بازتاب و مقایسه وجوه فرهنگی زندگی اجتماعی ایرانیان در متون راحه-الصدور، چهارمقاله و فارسنامه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 27-57]
 • رستمی، فاطمه بررسی و تحلیل گفتمان امارت‌محور در ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 45-64]
 • رستمی، فاطمه بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • رشیدی، طیبه واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • رضائی، محمد منابع مزار نویسی تبریز؛ علل و مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 163-185]
 • رضائی، مصطفی نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • رضائی‌‌پناه، امیر بنیاد و ساختار نظام قانون‌‌گذاری و نمایندگی در آرای علمای مشروطه‌‌خواه (با کانونی‌بودن آرای شیخ محمدحسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 27-63]
 • رضائی‌پناه، امیر ریشه‌یابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصر مشروطه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 35-68]
 • رفعتی پناه، مهدی نسبت نظر و عمل در تاریخ‌پژوهی زرین‌کوب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 103-122]
 • رفعتی پناه مهرآبادی، مهدی جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • رفیعی آتانی، مریم رسالت ایران‌شناسی: دولت – ملت ایرانی یا جهان ایرانی (شکل‌گیری دانش ایران‌شناسی ایرانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • رمضانی، سجاد تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی –فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-53]
 • رنجبر، محمدعلی تکاپوهای سیاسی ـ اجتماعی ذهبیه از سقوط اصفهان تا برآمدن قاجاریه (1135-1210ق) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-22]
 • رنجبر، محمدعلی روایتی ایتالیایی از جنگ چالدران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-156]
 • روستا، جمشید نوارهای سلطنتی در ایران از آغاز شکل‎گیری (در دوران مادها) تا پایان دورۀ ساسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-107]

ز

 • زارع ابرقویی، احمد نوارهای سلطنتی در ایران از آغاز شکل‎گیری (در دوران مادها) تا پایان دورۀ ساسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-107]
 • زارع ابرقویی، احمد نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]
 • زارعی مهرورز، عباس نخبگان ایران عصر صفوی از دیدگاه شاردن (از اواخر دورة شاه عباس اول تا اوایل دورة شاه سلیمان) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 65-91]
 • زاهد، فیاض گوبینو، روشنفکران ایرانی و نظریه های آریائی‌گرائی و انحطاط [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • زردشت، زهرا جشن‌های ایرانی در دورة اول عباسی (132- 232 ق) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 23-41]
 • زرشناس، زهره نوروزیه و نوروزیه‌نویسی در عصر صفوی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • زرین‌کوب، روزبه تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین به‌دینان (از سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان سدۀ چهارم هجری) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 99-126]
 • زرین‌کوب، روزبه اشکانیان و سنت‌های کهن ایرانی: پای‌بندی یا عدم تقید اشکانیان به سنت‌ها و مواریث فرهنگ ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 41-36]
 • زمان‌نژاد، سارا واکاوی قرارداد 1237ﻫ ایران ـ انگلستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-104]
 • زندیه، حسن روح نامرئی شعر فارسی؛ تأثیر عامل‌های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانتیسم فارسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 127-155]

س

 • سالمیان، غلامرضا تبیین گفتمانِ متناقض جوینی مبتنی بر ردّ و قبول مغول در جلد اوّل تاریخ جهانگشا بر اساس نشانه‌های(واژگان، صور خیال، عبارات، جملات و اشعار) گفتمان‌مدار [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-40]
 • سرخیل، فاطمه رویارویی نظری گفتمان حقانیت حکومت در مکاتبات شاه اسماعیل صفوی و شیبک خان ازبک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 55-77]
 • سلطانیان، ابوطالب زمینه‏ها و علل روی آوری جنبش جنگل به بلشویک‏ها [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-121]
 • سلطانیان، ابوطالب بررسی و نقد آثار مورخان صفوی پیرامون لشگرکشی میرنجم ثانی به ماوراءالنهر [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 75-92]
 • سلیمانی، محمد تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-140]
 • سلیمانی یان، مسلم رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]
 • سنگاری، اسماعیل علل نظری پیوند سیاست عمل‌گرا با دیانت دنیا‌گرای ساسانیان با بررسی شواهد مکتوب از گنجینه‌های شاهنشاهی ساسانی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 47-74]
 • سنگاری، اسماعیل انیرانِ ایران؛ دیگر‌بودگی انیران در ایران باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • سیدبنکدار، سیدمسعود علل نظری پیوند سیاست عمل‌گرا با دیانت دنیا‌گرای ساسانیان با بررسی شواهد مکتوب از گنجینه‌های شاهنشاهی ساسانی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 47-74]

ش

 • شاطری، میترا تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 93-121]
 • شاهرخی، سید علاء الدین بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • شجاعی‌مهر، حسن تنوع فرهنگی ـ آیینی در فرارودان (پیش از اسلام) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 63-94]
 • شجری قاسم‌خیلی، رضا نگرش هویتی ابوریحان بیرونی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • شرفی، محبوبه بازتاب اندیشۀ مشیّت الهی در تاریخ‎نگاری عصر ایلخانی (با تأکید بر تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-91]
 • شرفی، محبوبه یک رویداد ، چهار مورخ رویکرد عینی جوینی ، ابن فوطی ، منهاج سراج و وصاف به واقعه سقوط بغداد [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-40]
 • شریعتی، سارا نگرش هویتی ابوریحان بیرونی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • شریف کاظمی، خدیجه آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 149-170]
 • شریفی، شیرین بررسی آداب وعادات اجتماعی آسیب زننده براقتصاد دوره قاجار با تکیه بر مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • شعبانی، رضا تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی –فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-53]
 • شعبانی مقدم، عادل بررسی و تحلیل نقادانه علل اشتهار کاشانیان به ترسویی در دوره قاجار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • شفیعیان، مریم پیوند فرّ و جغرافیا در زامیاد یشت؛ ردپای سرزمین مقدس سیستان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-41]
 • شکوری فر، ملیحه پیگیری سنّت‌های ایرانی در سکّه‌های اشکانی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 21-46]
 • شمسی، شیما تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 93-121]
 • شهبازی، علی تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-14]
 • شهریاری، شهرزاد عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • شهسواری، میثم کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-143]
 • شورمیج، محمد نقش گیلان در روند قدرت گیری شاه اسماعیل اول صفوی برای تصاحب سلطنت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]

ص

 • صادقی، حمید افق‌های فهم تاریخی از غزنه تا ری: نگرشی بر همسانی‌ و افتراق در روش‌ها و بینش‌های تاریخ‌‌نگارانه‌ی ابوریحان بیرونی و مسکویه رازی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-17]
 • صادقی، مقصودعلی دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]
 • صادقیان، مرضیّه مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 189-210]
 • صفا، مینا اقوام هندوایرانی و سرزمین ایران‌ویج [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 157-176]
 • صفا، مینا گفتمان تبارشناسی آل‏سامان در روایت بلعمی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-160]
 • صفا، مینا مقابلۀ گفتمان تبارشناسی در دو متن تاریخی قرن 4ه.ق؛ تاریخ بخارا و تجارب‏ألامم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 145-165]
 • صفرزائی، عبداله بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه‌گانه حکمت عملی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 123-145]
 • صفری، زهره مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • صمدی، هادی نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]

ط

 • طاحونی، پوران رسالت ایران‌شناسی: دولت – ملت ایرانی یا جهان ایرانی (شکل‌گیری دانش ایران‌شناسی ایرانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • طاهری، علی دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-213]
 • طاهری مقدم، سید محمد میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و تأملی بر اندیشه‌های آموزشی او [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 73-88]
 • طرفداری، منصور کارکردهای اعتقاد به امام‌زاده ها در ایران عصر ناصری(1264-1313ه.ق). [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 167-190]
 • طرفداری، منصور واکاوی دلایل محبوبیت سلطان محمود غزنوی در سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-313]
 • طهماسبی، احسان ایران در دورانِ باستانِ متأخر، بررسیِ شکل‌گیریِ یک مفهوم در تاریخ‌نگاریِ ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ظ

 • ظریفیان، غلامرضا بررسی تطبیقی آرای سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی و حسن حنفی دربارۀ غرب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-72]
 • ظفرمند، سید جواد مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]

ع

 • عابدیهـا، حمید فرقه مرجئه در بستر سیاست و حاکمیت امویان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-112]
 • عابدیها، حمید بررسی نظریة رنسانس اسلامی در تفکرات اقبال لاهوری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • عادلفر، باقرعلی تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-33]
 • عالم‌زاده، هادی تنوع فرهنگی ـ آیینی در فرارودان (پیش از اسلام) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 63-94]
 • عباسی، جواد تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • عباسی، مهناز بررسی تغییرات الگوی فرهنگی پاکی و ناپاکی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 47-71]
 • عبداللهی نوروزی، عزت‌الله بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-50]
 • عبدالهی، رضا نقش روسیه در شکست جنبش شیخ عبیدالله شمزینی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 239-263]
 • عزیزیان، مریم صورت‌بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-25]
 • عزیزی فر، حشمت رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]
 • عطایی آشتیانی، زهره بررسی تطبیقی فرایندهای فرهنگی طبقات مختلف زنان دوره قاجار [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 81-112]
 • علی‌بابایی درمنی، علی تأثیر روایات ملی ایران در تاریخ‌نگاری گرجستان (هشتم تا نهم میلادی) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • علیپور سیلاب، جواد مدارس زرتشتیان در دورة قاجار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-133]
 • علی‌زاده، کیومرث کوروش عیلامی ـ انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی ـ انشانی کوروش دوم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 27-43]
 • علیزاده، رضا مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-165]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا ظرفیت‌سنجی نقدافزارهای منتقد در مطالعات تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 65-79]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-98]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا عوامل موثر بر گزینش الگوهای سبک زندگی در دوره قاجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

غ

 • غفاری، علی پاشا نقد معرفت به «خودی» و «دیگری» در حیرت نامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی (رویکرد تحلیل گفتمانی) [دوره 11، شماره 2، 1399]
 • غفاری بیجار، ستاره بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 109-130]
 • غفاری هشجین، زاهد بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه‌های آنها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-56]
 • غلام نژاد، محمد کشف بنای موسوم به "خانه صلح" در کاوش مجموعه تاریخی اتحادیه: روایتی باستان شناسانه از درگیری های واقعه 14 آذر 1330 تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 49-79]
 • غیاثی، امید پرسش از انحطاط نظام سیاسی-اجتماعی ایران باستان در شاهنامه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 215-237]

ف

 • فارابی، شهین بررسی تطبیقی دیدگاه‌های تاریخ‌نگاری اسکندربیک منشی و ملاجلال منجم یزدی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • فرخنده زاده، محبوبه بررسی وثاقت روایات طبری در تاریخ الرّسل و الملوک؛ نمونه موردی: هناد بن سریّ و عبیدالله بن سعدزهری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 99-118]
 • فرخی، یزدان مقایسة تطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در جامع‌التواریخ با دستورالکاتب فی تعیین المراتب [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-25]
 • فرمهینی فراهانی، محمدحسین تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-140]
 • فرهادی، احسان مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-165]
 • فرهانی منفرد، مهدی بررسی و تحلیل گفتمان امارت‌محور در ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 45-64]
 • فروغی ابری، علی‌اصغر بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-50]
 • فلاح توتکار، حجت مواضع علما در برابر جمهوری رضاخانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 89-116]
 • فهیمی فر، اصغر خوانش انتقادی بازنمایی تصویری «نبرد چالدران» در کاخ چهلستون اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 65-85]

ق

 • قاجری، سید‌هاشم آ نگرش هویتی ابوریحان بیرونی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • قادرزاده، امید مطالعة تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 149-169]
 • قادرزاده، هیرش مطالعة تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 149-169]
 • قاسم‌پور، داود جایگاه آل‌بریدی در مناسبات سیاسی آل‌بویه و خلافت عباسی پیش از فتح بغداد (328 - 334 ق) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-97]
 • قاسم زاده، سید علی رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-115]
 • قدیمی قیداری، عباس رویکرد‌های مورخان قاجاری به اروپا و استعمار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-88]
 • قدیمی قیداری، عباس نقش روسیه در شکست جنبش شیخ عبیدالله شمزینی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 239-263]
 • قلی‌زاده، محرم نقش سیاست‌های فرهنگی دورۀ رضاشاه در وضعیت آموزش و پرورش تبریز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 95-118]
 • قنبری، صباح تأملی در تاریخ نزدیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-49]
 • قنواتی، مهدی بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]

ک

 • کائید، زهرا نقش سرزمین‌های شرقی ایلام: اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]
 • کاظمی، سجاد هنر نگارگری و نقاشی دوره آل‏جلایر و تأثیر آن بر شکل‏گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-147]
 • کاویانی پویا، حمید بررسی مفهوم قلمرو و اهمیت مرز و مرزداری در دوران ماد و هخامنشی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 43-68]
 • کرباسی، علیرضا علل نظری پیوند سیاست عمل‌گرا با دیانت دنیا‌گرای ساسانیان با بررسی شواهد مکتوب از گنجینه‌های شاهنشاهی ساسانی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 47-74]
 • کریمیان، حسن کشف بنای موسوم به "خانه صلح" در کاوش مجموعه تاریخی اتحادیه: روایتی باستان شناسانه از درگیری های واقعه 14 آذر 1330 تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 49-79]
 • کشاورز، محمد جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • کشاورز بیضایی، محمد جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • کشاورز شکری، عباس بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه‌های آنها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-56]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • کلاهدوزها، پرستو کانون نشر حقایق اسلامی در عرصۀ مبارزات ملی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 99-133]
 • کلاهدوزها، پرستو بررسی نظریة رنسانس اسلامی در تفکرات اقبال لاهوری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 69-88]
 • کلاهدوزها، پرستو فرقه مرجئه در بستر سیاست و حاکمیت امویان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 87-112]
 • کهریزی، خلیل کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-33]
 • کهریزی، خلیل انگاره‌ای دیگر دربارۀ کاوۀ آهنگر [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • کیالاشکی، نعیمه تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]

گ

 • گراوند، مجتبی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • گلابی، خاطره تحلیل ابعاد اجتماعی راه ابریشم در دورۀ اشکانی بر اساس شواهد باستان‌شناختی و تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]

ل

م

 • مؤمنی، محسن واکاوی قرارداد 1237ﻫ ایران ـ انگلستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-104]
 • مؤمنی، محسن نخبگان ایران عصر صفوی از دیدگاه شاردن (از اواخر دورة شاه عباس اول تا اوایل دورة شاه سلیمان) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 65-91]
 • مؤمنی، محسن وزارت مجدالملک قمی، واکاوی رقابت خراسانی ـ عراقی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-155]
 • متولی، عبدالله روزنامه تربیت و نظام آموزشی و تربیتی ایران دوره قاجار؛ چالش ها و الگوهای پیشنهادی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • متولی، عبدالله متولی رویکردها و نگرش‌های اساسی در روزنامۀ جنگل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • مجاهدی، محمد مهدی سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]
 • محمدپور تهمتن، فرزاد کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه‌نویسی تاریخ ایران دوره‌ اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-37]
 • محمدی، حسین روابط فرهنگی ایران و هند در عصر ساسانیان: [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 157-174]
 • محمدی، ذکرالله درآمدی بر روش و بینش تاریخی ابوعلی مسکویه در تجارب الامم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 23-45]
 • محمدی، سیدمحمدحسین بررسی چگونگی تأثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 105-125]
 • محمدیان، فخرالدین آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 149-170]
 • محمدی فشارکی، محسن رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-115]
 • مدیر شانه‌چی، محسن نقش روسیه در سرکوب انقلاب مشروطة مشهد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 117-137]
 • مرادخانی، فردین مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 189-210]
 • مرادی خلج، محمد‌مهدی انگیزه‌های سیاسی و انگاره‌های ملی در مشروطیت (مطالعۀ موردی تغییر نام مجلس) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-80]
 • مرتضویان فارسانی، سید علی نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • مزداپور، کتایون تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-19]
 • مشایخ کندسکلایی، فهیمه تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • مشکوریان، محمدتقی تغییر خطبه به نام ائمۀ اثنی‎عشر (ع): قدرت سیاسی و دین در آغاز حکومت سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • معزی، مریم جامعۀ نزاری قهستان از نگاه محتشم ناصرالدین [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 81-94]
 • معزی، مریم اسکلت‌های سوختۀ انجدان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 89-102]
 • معصومی راد، رضا مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-165]
 • معماری، رزا اسکلت‌های سوختۀ انجدان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 89-102]
 • معینی، مینا بررسی مسائل و مشکلات زوار ایرانی در زیارت عتبات عالیات در فاصله سالهای 1900-1920 م/ 1317-1341ه.ق مطالعه‌ی موردی: سوء رفتار مأمورین عثمانی نسبت به زوار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 199-221]
 • معینی رودبالی، رضا واکاوی جنبش‌های منطقه‌ای ایران در سال‌های 1324 - 1325 ش (مطالعۀ موردی: تأثیر فرقۀ دموکرات آذربایجان بر نهضت جنوب فارس) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-120]
 • معینی رودبالی، رضا جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 191-208]
 • مفتخری، حسین تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • مفتخری، حسین آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • مفتخری، حسین ایران و اسلام؛ هویت ایرانی، میراث اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-111]
 • مفتخری، حسین تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-140]
 • مفتخری، حسین تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 109-129]
 • مقدس، امیرحسین انیرانِ ایران؛ دیگر‌بودگی انیران در ایران باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • مقصودی، مجتبی کژنگاری در تاریخ معاصر ایران؛ با تأکید بر تحویلی‌نگری مفاهیم سیاسی بررسی موردی؛ مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 159-188]
 • مقنی پور، مجیدرضا مطالعه تطبیقی فرم، تکنیک و کاربرد سفالینه‌های منطقۀ نیشابور در دورۀ سامانی با تولیدات منطقۀ چانگشا در دورۀ تانگ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • ملائی توانی، علی‌رضا جایگاه دانش سیاسی در برنامه‌های آموزشی دورة کارشناسی رشتۀ تاریخ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 111-134]
 • ملائی توانی، علی‌رضا تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • ملایی توانی، علیرضا مجلس عالی دربار حلقۀ گذار به نظام مشروطه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 121-141]
 • ملک زاده، الهام واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-98]
 • منصور بخت، قباد نسبت نظر و عمل در تاریخ‌پژوهی زرین‌کوب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 103-122]
 • منصوربخت، قباد وابستگان دربار قاجار و نهادهای سیاسی مدرن اروپایی (از آغاز تا پایان عصر محمدشاه) [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 117-147]
 • مهدی قائم پناه، نورالدین دگردیسی خدایان در ایلام باستان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 117-138]
 • مهرآفرین، رضا دگردیسی خدایان در ایلام باستان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 117-138]
 • مهرآفرین، رضا آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 149-170]
 • موسوی، سید مهدی نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]
 • موسوی حاجی، سید رسول آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 149-170]
 • موسوی حاجی، سیدرسول نوارهای سلطنتی در ایران از آغاز شکل‎گیری (در دوران مادها) تا پایان دورۀ ساسانی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-107]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-143]
 • مولودی، عبدالعزیز سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 265-295]
 • میربخش، میترا زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • میلانی، عبدالحسین هنر نگارگری و نقاشی دوره آل‏جلایر و تأثیر آن بر شکل‏گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-147]

ن

 • نائبیان، جلیل نقش سیاست‌های فرهنگی دورۀ رضاشاه در وضعیت آموزش و پرورش تبریز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 95-118]
 • نائیجی، علی اکبر تأملّی مردم‌نگرانه در فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان از نگاه پیترو دلاواله، سیّاحِ ایتالیایی با تأکید بر مازندران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • نادری، فرشید اشکانیان و سنت‌های کهن ایرانی: پای‌بندی یا عدم تقید اشکانیان به سنت‌ها و مواریث فرهنگ ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 41-36]
 • نایبیان، جلیل مدارس زرتشتیان در دورة قاجار [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-133]
 • نجفی کشکولی، فاطمه واکاوی جنبش‌های منطقه‌ای ایران در سال‌های 1324 - 1325 ش (مطالعۀ موردی: تأثیر فرقۀ دموکرات آذربایجان بر نهضت جنوب فارس) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 101-120]
 • ندیم، مصطفی بازتاب احیای فرهنگ و سنن عهد ساسانی در دو کتیبۀ عضدالدولۀ دیلمی در کاخ تچر تخت‎جمشید [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 113-131]
 • ندیم، مصطفی گفتمان تبارشناسی آل‏سامان در روایت بلعمی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-160]
 • ندیم، مصطفی مقابلۀ گفتمان تبارشناسی در دو متن تاریخی قرن 4ه.ق؛ تاریخ بخارا و تجارب‏ألامم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 145-165]
 • نصرالله زاده، سیروس پیگیری سنّت‌های ایرانی در سکّه‌های اشکانی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 21-46]
 • نصراله‌زاده، سیروس کوروش عیلامی ـ انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی ـ انشانی کوروش دوم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 27-43]
 • نصیری، محمد عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • نظرالهوئی، مریم یک رویداد ، چهار مورخ رویکرد عینی جوینی ، ابن فوطی ، منهاج سراج و وصاف به واقعه سقوط بغداد [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-40]
 • نظری، داریوش بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه در محتوای تجارب‌الامم ‌مسکویه رازی(جلد پنجم و ششم)‌ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-41]
 • نعمتی، محمدرضا پژوهشی بر جغرافیای تاریخی ‌‌نام‌‌‌‌جای‌های کوستِ نیمروز ساسانی (ازمنظرِ منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 23-57]
 • نعمتی آبکنار، علی کشف بنای موسوم به "خانه صلح" در کاوش مجموعه تاریخی اتحادیه: روایتی باستان شناسانه از درگیری های واقعه 14 آذر 1330 تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 49-79]
 • نعیمی، عباس مطالعة تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 149-169]
 • نعیمی، عباس مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-165]
 • نعیمی جورشری، عباس بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه‌های آنها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-56]
 • نوذری، محمد اسماعیل بررسی نسبت اسلام و مدرنیته در اندیشه ‌سیاسی محمد نخشب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-203]
 • نورائی، مرتضی کنفرانس صلح ورسای و ادعاهای ارضی ایران دربارۀ مناطق ایرانی شمال رود ارس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • نورائی، مرتضی وضعیت امنیت راه‌های اصفهان در سال‌های پس از مشروطه (1324 - 1332 ق/ 1906 – 1914 م) [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-26]
 • نورائی، مرتضی بررسی مسائل و مشکلات زوار ایرانی در زیارت عتبات عالیات در فاصله سالهای 1900-1920 م/ 1317-1341ه.ق مطالعه‌ی موردی: سوء رفتار مأمورین عثمانی نسبت به زوار [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 199-221]
 • نورمحمد، محسن حزب کمونیست و مساله "ملیت‌ها "در ایران (۱۳۳۸ه.ق-۱۳۱۱ه.ش) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • نوری، جعفر واکاوی دلایل محبوبیت سلطان محمود غزنوی در سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 297-313]
 • نوری، زهره تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-19]
 • نیستانی، جواد نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 95-123]

و

 • ورفی‌نژاد، ایرج عهدنامة ترکمانچای و مسئلة جانشینی: واکاوی علل مداخلة روس‌ها در فرایند جانشینی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 43-62]
 • ورفی نژاد، ایرج تأملی در تاریخ نزدیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-49]
 • ولوی، علی محمد رویارویی نظری گفتمان حقانیت حکومت در مکاتبات شاه اسماعیل صفوی و شیبک خان ازبک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 55-77]

ه

 • هدایت پناه، محمدرضا تأملی در تشیّع و تسنّن اصفهان (با تأکید بر مهاجرت ابن‌هلال ثقفی صاحب کتاب الغارات و المعرفۀ به اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-154]
 • هروی، جواد دولت سامانیان در عرصة سیاست خارجی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 119-133]
 • هروی، جواد زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت‌های دینی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]

ی

 • یاری، سیاوش رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-32]
 • یزدانی، سهراب کندوکاوی در اندیشه‌‌های آموزشی طالبوف تبریزی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 135-150]
 • یزدانی‌راد، علی تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین به‌دینان (از سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان سدۀ چهارم هجری) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 99-126]
 • یعقوبی، محمد طاهر رویکرد فکری و فرهنگی شیعیان امامیه از برآمدن سلجوقیان تا بر افتادن عباسیان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 211-239]
 • یوسفی‌فر، شهرام بررسی چگونگی تأثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 105-125]
 • یوسفی‌فر، شهرام تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]