کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 4
1. انگاره‌ای دیگر دربارۀ کاوۀ آهنگر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-20

10.30465/hcs.2021.6408

خلیل کهریزی


4. آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-170

10.30465/hcs.2017.2837

فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی؛ خدیجه شریف کاظمی؛ رضا مهرآفرین