کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 6
1. رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-32

10.30465/hcs.2021.6595

حشمت عزیزی فر؛ مسلم سلیمانی یان؛ سیاوش یاری


2. منابع مزار نویسی تبریز؛ علل و مؤلفه‌ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-185

10.30465/hcs.2019.5348

محمد رضائی


3. خوانش انتقادی بازنمایی تصویری «نبرد چالدران» در کاخ چهلستون اصفهان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-85

10.30465/hcs.2018.3257

آذین حقایق؛ اصغر فهیمی فر


4. بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

فاطمه رستمی؛ مهدی قنواتی


5. نوروزیه و نوروزیه‌نویسی در عصر صفوی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-88

زهره زرشناس؛ محسن جعفری


6. تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

صادق آئینه‌وند؛ سید‌هاشم آقاجری؛ محمد‌کاظم رحمتی؛ حسین مفتخری