نویسنده = خلیل کهریزی
تعداد مقالات: 2
1. انگاره‌ای دیگر دربارۀ کاوۀ آهنگر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-20

10.30465/hcs.2021.6408

خلیل کهریزی


2. کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-33

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل کهریزی؛ ایوب حسینی