نویسنده = رضا مهرآفرین
آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران

دوره 8، شماره 2، آذر 1396، صفحه 149-170

10.30465/hcs.2017.2837

فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی؛ خدیجه شریف کاظمی؛ رضا مهرآفرین


دگردیسی خدایان در ایلام باستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 117-138

رضا مهرآفرین؛ نورالدین مهدی قائم پناه