بررسی تطبیقی فرایندهای فرهنگی طبقات مختلف زنان دوره قاجار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

مرکز اسناد فرهنگی آسیا /پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/hcs.2018.4464

عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی فرایندهای فرهنگی طبقات مختلف زنان دوره قاجار

نویسنده [English]

  • Zohreh Ataei Ashtiani
Asian Cultural Documentation Center /Institute of Humanities & Cultural Studies