تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی فرهنگ و تمدن سرزمینهای اسلامی

2 گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

3 هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

10.30465/hcs.2018.4037

چکیده

ایلخانان به‌منظور برپایی نظم اجتماعی و تحقق اهداف خود، ناگزیر به اجرای سیاست‌هایی بودند که مشروعیت آن‌ها را در برابر مردم و رقبای داخلی و خارجی تضمین کند. در همین راستا سکه‌ها نیز به‌عنوان ابزار انحصاری حکومت، دچار تغییراتی شد. چنان‌که در این دوره مفاهیم اسلامی و ایرانی در کنار مضامین مغولی، بر سکه‌های حاکمان بودایی مذهب مغول نقش بست. در پژوهش حاضر سکه‌های ایلخانی با هدف ارزیابی نظرات سکه‌شناسی و تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی در این دوره، به‌شیوۀ تحلیلی- تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مشروعیت‌سازی ایلخانان در قالب شعارهای مغولی، ایرانی و اسلامی به‌واسطۀ مفاهیمی بر مبنای منابع قانونی- عقلانی، سنت‌ و کاریزما بوده است. به این ترتیب که به‌کارگیری این مفاهیم بر سکه‌ها، بر حسب مضمون و میزان، از رقابت‌های سیاسیِ داخلی و خارجی دورۀ هر ایلخان تبعیت نموده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق)

نویسندگان [English]

  • shima shamsi 1
  • Mitra Shateri 2
  • abasali ahmadi 3
1 researcher
2 Mitra Shateri, Ph.D., Assistant Professor, Archaeology Department, Humanity Sciences Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor Archaeology Department Humanity Sciences Faculty Shahrekord University
چکیده [English]

ایلخانان به‌منظور برپایی نظم اجتماعی و تحقق اهداف خود، ناگزیر به اجرای سیاست‌هایی بودند که مشروعیت آن‌ها را در برابر مردم و رقبای داخلی و خارجی تضمین کند. در همین راستا سکه‌ها نیز به‌عنوان ابزار انحصاری حکومت، دچار تغییراتی شد. چنان‌که در این دوره مفاهیم اسلامی و ایرانی در کنار مضامین مغولی، بر سکه‌های حاکمان بودایی مذهب مغول نقش بست. در پژوهش حاضر سکه‌های ایلخانی با هدف ارزیابی نظرات سکه‌شناسی و تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی در این دوره، به‌شیوۀ تحلیلی- تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مشروعیت‌سازی ایلخانان در قالب شعارهای مغولی، ایرانی و اسلامی به‌واسطۀ مفاهیمی بر مبنای منابع قانونی- عقلانی، سنت‌ و کاریزما بوده است. به این ترتیب که به‌کارگیری این مفاهیم بر سکه‌ها، بر حسب مضمون و میزان، از رقابت‌های سیاسیِ داخلی و خارجی دورۀ هر ایلخان تبعیت نموده‌است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلید‌واژه‌ها: مشروعیت‌سازی
  • ایلخانان
  • سکه‌
  • سنت‌های اسلامی