تعداد مقالات: 149
76. جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-208

10.30465/hcs.2019.4518

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ مهدی رفعتی پناه مهرآبادی؛ محمد کشاورز


78. رویکرد‌های مورخان قاجاری به اروپا و استعمار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-88

عباس قدیمی قیداری


79. واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-98

10.30465/hcs.2017.2555

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی؛ الهام ملک زاده


80. جامعۀ نزاری قهستان از نگاه محتشم ناصرالدین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-94

مریم معزی


81. جایگاه آل‌بریدی در مناسبات سیاسی آل‌بویه و خلافت عباسی پیش از فتح بغداد (328 - 334 ق)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-97

داود قاسم‌پور؛ فاطمه اروجی نیک‌آبادی


82. فرقه مرجئه در بستر سیاست و حاکمیت امویان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-112

حمید عابدیهـا؛ پرستو کلاهدوزها


84. مواضع علما در برابر جمهوری رضاخانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-116

حجت فلاح توتکار؛ محسن پرویش


85. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های تاریخ‌نگاری اسکندربیک منشی و ملاجلال منجم یزدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

شهین فارابی؛ مهری ادریسی


86. اسکلت‌های سوختۀ انجدان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-102

مریم معزی؛ رزا معماری


87. نوارهای سلطنتی در ایران از آغاز شکل‎گیری (در دوران مادها) تا پایان دورۀ ساسانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-107

احمد زارع ابرقویی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ جمشید روستا


88. ایران و اسلام؛ هویت ایرانی، میراث اسلامی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-111

حسین مفتخری


89. تحلیل فرآیند مشروعیت‌سازی بر سکه‌های ایلخانی (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-121

10.30465/hcs.2018.4037

شیما شمسی؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی


90. رویکردها و نگرش‌های اساسی در روزنامۀ جنگل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-115

عبدالله متولی متولی


91. رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-115

سید علی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی؛ محسن محمدی فشارکی


93. واکاوی جنبش‌های منطقه‌ای ایران در سال‌های 1324 - 1325 ش (مطالعۀ موردی: تأثیر فرقۀ دموکرات آذربایجان بر نهضت جنوب فارس)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-120

رضا معینی رودبالی؛ سیدصاحب برزین؛ فاطمه نجفی کشکولی


94. زمینه‏ها و علل روی آوری جنبش جنگل به بلشویک‏ها

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-121

10.30465/hcs.2017.2835

ابوطالب سلطانیان


95. مدارس زرتشتیان در دورة قاجار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-133

جلیل نایبیان؛ جواد علیپور سیلاب


96. واکاوی قرارداد 1237ﻫ ایران ـ انگلستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-104

محسن مؤمنی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ سارا زمان‌نژاد


97. نقش سیاست‌های فرهنگی دورۀ رضاشاه در وضعیت آموزش و پرورش تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-118

جلیل نائبیان؛ محرم قلی‌زاده


98. نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-123

10.30465/hcs.2019.4520

سولماز رئوف؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی


99. کانون نشر حقایق اسلامی در عرصۀ مبارزات ملی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-133

پرستو کلاهدوزها؛ محسن بهشتی سرشت