تعداد مقالات: 149
27. مبانی اقتدار در تفکر اسماعیلیه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-42

میرهادی حسینی


28. پیگیری سنّت‌های ایرانی در سکّه‌های اشکانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-46

ملیحه شکوری فر؛ سیروس نصرالله زاده


29. جشن‌های ایرانی در دورة اول عباسی (132- 232 ق)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-41

شکرالله خاکرند؛ زهرا زردشت


31. گونه شناسی معجزات پیامبر(ص) در کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-39

10.30465/hcs.2017.2552

شهلا بختیاری؛ مونا امیری


32. درآمدی بر روش و بینش تاریخی ابوعلی مسکویه در تجارب الامم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-45

10.30465/hcs.2018.3882

ذکرالله محمدی؛ محسن پرویش


34. سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-44

داریوش رحمانیان؛ زهرا حاتمی


35. کوروش عیلامی ـ انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی ـ انشانی کوروش دوم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-43

محمدتقی ایمان‌پور؛ سیروس نصراله‌زاده؛ کیومرث علی‌زاده


37. پیوند فرّ و جغرافیا در زامیاد یشت؛ ردپای سرزمین مقدس سیستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-41

10.30465/hcs.2018.3256

حمیدرضا پیغمبری؛ مریم شفیعیان


38. کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-143

10.30465/hcs.2019.4516

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


39. بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه‌های آنها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-56

زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ عباس نعیمی جورشری


40. ریشه‌یابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصر مشروطه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-68

امیر رضائی‌پناه؛ رجب ایزدی


43. عهدنامة ترکمانچای و مسئلة جانشینی: واکاوی علل مداخلة روس‌ها در فرایند جانشینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-62

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان‌ نیری؛ ایرج ورفی‌نژاد


44. بررسی تطبیقی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری نیشابوری و راوندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-63

پروین ترکمنی‌آذر؛ شهناز جنگجو قولنجی


45. بررسی مفهوم قلمرو و اهمیت مرز و مرزداری در دوران ماد و هخامنشی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-68

حمید کاویانی پویا


46. شاه آرمانی وآرمان شهری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-63

10.30465/hcs.2018.3275

مرتضی تهامی


47. نگرش هویتی ابوریحان بیرونی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-55

رضا شجری قاسم‌خیلی؛ سید‌هاشم آ قاجری؛ حمید احمدی؛ سارا شریعتی


48. بررسی و تحلیل گفتمان امارت‌محور در ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-64

فاطمه رستمی؛ مهدی فرهانی منفرد


49. استدلال‌های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-77

محمدرضا جوادی یگانه؛ ریحانه جوادی


50. بازی و سرگرمی کودکان در ایران (1320-1285ش.)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-65

داریوش رحمانیان؛ زهرا حاتمی