تعداد مقالات: 149
2. تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

صادق آئینه‌وند؛ سید‌هاشم آقاجری؛ محمد‌کاظم رحمتی؛ حسین مفتخری


3. بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستاندورة قاجار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

میرحواس احمدزاده


6. وضعیت امنیت راه‌های اصفهان در سال‌های پس از مشروطه (1324 - 1332 ق/ 1906 – 1914 م)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-26

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورائی


7. بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-26

بهزاد اویسی؛ غلامرضا رحیمی؛ مجتبی امیری؛ بتول رستمی


8. آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

میثم اسدی؛ حسین مفتخری؛ مصطفی پیرمرادیان


9. نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-16

جعفر آقازاده


10. مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-19

حسین آبادیان؛ زهره صفری


11. تکاپوهای سیاسی ـ اجتماعی ذهبیه از سقوط اصفهان تا برآمدن قاجاریه (1135-1210ق)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

هادی پیروزان؛ محمدعلی رنجبر


12. تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-19

اسماعیل حسن زاده؛ کتایون مزداپور؛ زهره نوری


13. بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

فاطمه رستمی؛ مهدی قنواتی


16. نقش سرزمین‌های شرقی ایلام: اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

10.30465/hcs.2017.2831

محمدتقی ایمان‌پور؛ زهرا کائید


18. تحلیل ابعاد اجتماعی راه ابریشم در دورۀ اشکانی بر اساس شواهد باستان‌شناختی و تاریخی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

10.30465/hcs.2018.3881

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ خاطره گلابی


19. مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.30465/hcs.2019.4515

خالد امامی؛ فاطمه جان احمدی؛ سید هاشم آقاجری


20. بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-50

فریدون الهیاری؛ علی‌اصغر فروغی ابری؛ عزت‌الله عبداللهی نوروزی


22. کنفرانس صلح ورسای و ادعاهای ارضی ایران دربارۀ مناطق ایرانی شمال رود ارس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-30

لقمان دهقان نیری؛ مرتضی نورائی؛ فرهاد پوریانژاد


23. کرمانشاه و سوءتفاهمی تاریخی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-33

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل کهریزی؛ ایوب حسینی


25. تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان‌سالاری دورة قاجار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-44

حمید تنکابنی