کلیدواژه‌ها = شمال بین‌النهرین و اطراف دریاچه وان هستند. تاریخ سکونت آنان در منطقه‌ای که اکنون کردستان نامیده می‌شود
تعداد مقالات: 1
1. مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.30465/hcs.2019.4515

خالد امامی؛ فاطمه جان احمدی؛ سید هاشم آقاجری