نویسنده = مهدی رفعتی پناه مهرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-208

10.30465/hcs.2019.4518

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ مهدی رفعتی پناه مهرآبادی؛ محمد کشاورز


2. نسبت نظر و عمل در تاریخ‌پژوهی زرین‌کوب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-122

قباد منصور بخت؛ مهدی رفعتی پناه