نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
تعداد مقالات: 2
1. کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-143

10.30465/hcs.2019.4516

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


2. نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-123

10.30465/hcs.2019.4520

سولماز رئوف؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی